h

Peter de Vos

026 359 94 09

Peter de Vos werd geboren op 22 maart 1961. De geboren en getogen Doetinchemmer heeft 2 dochters die op zich zelf wonen in de regio Arnhem. Peter heeft tot op hoge leeftijd als amateur wielrenner deel genomen aan vele grote wielerwedstrijden. In totaal ging hij vaker dan 50 keer als winnaar over de streep. Hij is gediplomeerd apothekers-assistent en wielrentrainercoach. Binnen het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze (nu de Gelderse Roos) heeft hij zich verder gespecialiseerd in de Farmaceutische Analyse en daarna als automatiseringsmedewerker. Als gedetacheerd systeembeheerder en frontdesk-coördinator heeft hij oa in het Ziekenhuis MST in Enschede een leidinggevende functie bekleed. Door een ongeval is Peter sinds enkele jaren arbeidsongeschikt. Sinds 1 januari 2016 is Peter fractievoorzitter van de Gelderse Statenfractie van de SP.

Achtergrond

Peter heeft ongeveer 20 jaar in Arnhem gewoond. Daar is hij in in 1995 in contact gekomen met de SP. Als inwoner van de wijk St. Marten kwam hij in aanraking met verpaupering, armoede, zwarte scholen en sociaal onrecht. Binnen de SP in Arnhem en Doetinchem heeft Peter de taak als bestuurslid op zich genomen. Tot voor kort was Peter naast Statenlid ook voorzitter van de SP afdeling in Doetinchem. Samen met een grote groep bijzonder actieve leden is de afdeling in Doetinchem er in geslaagd om in 5 jaar van 0 naar 5 zetels in de Gemeenteraad te komen. Hij was betrokken bij de verdere ontwikkeling van de SP werkgroep in de Oude IJsselstreek tot zelfstandige afdeling met 3 zetels in de gemeenteraad.

Peter zet zich graag actief in voor een betere samenleving. Hij heeft voorop gelopen tijdens demonstraties en acties voor Toiletten in de trein, “Keten van Solidariteit” de actie "65 blijft 65" en “Laat de Achterhoek sporen”. Sinds mei 2013 voert Peter samen met de Achterhoekse thuiszorgmedewerkers actie tegen de ontslag golf in de thuiszorg. Zijn hoofdthema’s zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het gemak waarmee bezuinigingen op het bordje worden gelegd van de gewone mensen vindt hij ongepast. De bezuinigingen mogen niet ten koste gaan die mensen die het nu al moeilijk hebben.

U bent hier