h

Nieuws van de afdeling

6 juni 2019

Coalitieakkoord? SP: 1 miljard voor duurzaam wonen en mobiliteit

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Tijdens de Statenvergadering van 5 juni werd ook het Coalitieakkoord toegelicht, bekritiseerd en verdedigd. Carla Claassen, SP fractievoorzitter, hield haar betoog en diende vijf moties in. Hier volgt een samenvatting van de spreektekst:

Lees verder
4 juni 2019

Tekort in sociaal domein bedreigt cultuur, sport en evenementen

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De gemeente Tiel heeft op 15 mei ingrijpende bezuinigingen aangekondigd. Deze worden vooral veroorzaakt door de sterk gestegen kosten van de jeugdzorg. De bezuinigingen raken sport, cultuur, bibliotheken en evenementen in het hart. Dit zijn onderwerpen waar ook de Provincie sterk belang aan hecht. Het is mede daarom niet uit te sluiten dat de zij zal worden gevraagd om bij te springen. Maar de Provincie kan geen kant op: negatieve effecten van landelijk beleid mogen niet opgevangen worden door middel van financiële ondersteuning vanuit de provincie (flankerend beleid). De SP vindt dat de Gelderse Staten, middels een motie, het kabinet moeten oproepen om gemeenten op de juiste manier te compenseren voor de overgedragen taken in het sociaal domein (decentralisatie). Daarom heeft Mieke Hoezen, statenlid SP Gelderland, een debatverzoek ingediend voor woensdag 5 juni aanstaande.

Lees verder
19 mei 2019

‘Nee!’ tegen autonome groei Lelystad Airport

Foto: Matthias van Hunnik

Lelystad Airport mag autonoom groeien. Dat staat in de verkeersverdeelregel die minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen bij de EU heeft ingediend. Dit is in tegenspraak tot de afspraak dat Lelystad Airport als overloopluchthaven voor Schiphol gaat dienen. Dit kan, en gaat zeer waarschijnlijk, leiden tot een veel snellere groei van passagiers- en vrachtverkeer op Lelystad Airport. ‘Dat kan,’ zegt Maurits Gemmink (SP-statenlid), ‘absoluut niet op onze steun rekenen. Daar moeten we ons als Provinciale Staten nadrukkelijk tegen uitspreken in het belang van mens en natuur.

Lees verder
19 mei 2019

Onderzoek grootschalige bomenkap in Gelderland

Foto: SP Gelderland

Niet voor het eerst maakt de SP zich zorgen over het kapbeleid dat gevoerd wordt door onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten. Het heeft er alle schijn van dat het huidige kappen niet zozeer ingegeven is door natuurlijke noodzaak/beheer maar door een bijkomende prikkel. Er moet geld verdiend worden, omdat de overheid minder euro’s beschikbaar heeft gesteld voor de natuurbeheerders. Carla Claassen (SP-statenlid): ‘De SP wil hierover duidelijkheid en vraagt, samen met het Forum voor Democratie, Gedeputeerde Staten om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de noodzaak van de kap.

Lees verder
10 mei 2019

Esther Portegies fractievolger statenfractie

Foto: Paul Kusters / Paul Kusters

Met de nodige formele toeters en bellen is afgelopen woensdag, 8 mei, Esther Portegies beëdigd als fractievolger van onze Gelderse statenfractie. Weer een deskundige aan boord die het team verstevigt.

Lees verder
26 april 2019

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: Lelystad Airport en de overheid

Foto: SP Gelderland / SP Gelderland

Herziening luchtruim, onder die naam kregen de Provinciale Staten een brief van Gedeputeerde Staten (GS) die nogal wat weerstand oproept, zo bleek tijdens de Statenvergadering (24 april 2019). Een zoveelste hoofdstuk in de discussie over uitbreiding van Lelystad Airport, het aantal vluchten en de hoogte waarop gevlogen wordt. GS lijkt in haar brief steeds meer aan de hand van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Defensie te gaan lopen. De SP Gelderland blijft zeggen: pak de luchtvaart aan op vervuiling, op het vernielen van de natuur en leefomgeving en leg belasting op de brandstof (kerosine) en vooral: maak het OV goedkoper.

Lees verder

Pagina's

U bent hier