h

Nieuws van de afdeling

25 september 2020

Investeer in sport voor iedereen en meet de resultaten

De SP is tevreden over de inzet van de provincie om Gelderlanders aan het sporten te krijgen. Wel vindt de partij dat de resultaten ook meetbaar moeten zijn. Daarvoor diende kersvers Statenlid Esther Portegies een voorstel in. Ze wil weten wat de investeringen opleveren voor het sportgedrag en de gezondheid van de Gelderlanders. Verder vindt de SP het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in stand blijven in onze provincie.

Lees verder
24 september 2020

Vakbonden dankzij SP ook gesprekspartner over Gelderse economie

Foto: Matthias van Hunnik

Als het over de Gelderse economie gaat moeten de vakbonden aan tafel zitten, vindt de SP. In januari deed VVD-gedeputeerde van der Wal de toezegging dat ze de bonden uit zou nodigen, maar dat heeft ze niet gedaan. Op 23 september hebben Provinciale Staten in ruime meerderheid een SP-motie aangenomen die er voor zorgt dat de vakbonden voortaan alsnog vaste gesprekspartner van de provincie worden.

Lees verder
23 september 2020

Esther Portegies geïnstalleerd als Statenlid voor de SP

Foto: Maurits Gemmink

Op 23 september is Esther Portegies uit Appeltern geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten namens de SP. Esther volgt Peter de Vos op die 8 jaar namens de SP in de Staten heeft gezeten. Esther was sinds de laatste verkiezingen fractievolger van de SP-Statenfractie en werkt in het dagelijks leven als ambtenaar bij de gemeente Buren.

Lees verder
9 september 2020

Minister verrast met flesje Alphens Maaswater als protest tegen granulietstort

Foto: Maurits Gemmink

Maandag 7 september verraste SP-ers uit West Maas en Waal en Oss minister Cora van Nieuwenhuizen met een protestactie in het plaatsje Dieden bij Ravenstein. De minister van Infrastructuur en Waterstaat was daar om haar handtekening te zetten onder het plan Meanderende Maas. Als protest tegen de stort van granuliet in de Maas bij Alpen bood de SP de minister een dode plant aan die stond in een bodem van granuliet. Ook ontving de minister een fles water uit de Maas bij Alphen want de partij maakt zich ook zorgen over de drinkwaterwinning uit de Maas.

Lees verder
21 augustus 2020

Peter de Vos neemt afscheid van Provinciale Staten

Foto: Bas Stoffelsen

Peter de Vos stopt met zijn werk als Statenlid namens de SP. Peter was acht jaar lang lid van Provinciale Staten van Gelderland. Daarvan was hij vier jaar actief als fractievoorzitter. Peter is een man van actie en fractie. Hij wist in Provinciale Staten een plan tegen laaggeletterdheid erdoor te krijgen maar liet zich ook samen met Achterhoekse thuiszorgmedewerkers opsluiten in de strijd voor behoud van hun werk. Achter de schermen wist hij miljoenen voor dubbelspoor naar de Achterhoek veilig te stellen maar hij stapte ook op de hometrainer om een plan voor meer breedtesport te lanceren. Peter wordt opgevolgd door Esther Portegies uit Appeltern.

Lees verder
10 juli 2020

Algemene Beschouwingen: Geen dromen maar daden en democratie

De SP heeft bij de behandeling van de perspectiefnota voorstellen gedaan over landbouw, armoedebestrijding en openbaar vervoer. Tegelijkertijd verweet SP-fractievoorzitter Carla Claassen het provinciebestuur  vooral te blijven hangen in mooie droombeelden en een gebrek aan concrete maatregelen. Ook ziet de SP liever dat maatregelen in het kader van de Corona-aanpak eerst door Provinciale Staten worden goedgekeurd. In tegenstelling tot de coalitie van VVD, CDA, GL, CU en PvdA die Gedeputeerde Staten een grote zak met geld wil geven zonder te weten wat er mee gaat gebeuren. Deze gang van zaken tast de democratische controle van de Staten aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier