h

Algemeen Bestuur

15 juni 2024

Aangenomen motie voor referendum vooralsnog niet uitgevoerd

Foto: Indebuurt Nijmegen / Indebuurt Nijmegen

Juli 2023 namen provinciale staten een motie aan waarin gevraagd werd een referendum op te nemen in de participatieverordening. De SP is al langer voorstander van een referendum en was dan ook teleurgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten het referendum niet heeft opgenomen in de verordening die op 12 juni voorlag in de vergadering van provinciale staten. Op initiatief van JA21 was er met SP en PvdD zelfs een amendement voorbereid om dat alsnog te regelen. Na toezeggingen van de gedeputeerde dat als de Staten dat willen er alsnog een voorstel voor een referendum komt, is dit amendement niet ingediend. Na de zomer wordt nu verder gesproken over dit onderwerp los van de participatieverordening.

Lees verder
18 december 2023

SP wil dat provincie stopt met geldverslindend prestigeproject World Food Center Ede

Foto: ArjanH / Creative Commons

Als het aan de Gelderse SP-fractie ligt, gaat er een streep door de plannen voor een attractiepark/museum over voedsel, het  World Food Center Ede. De partij vindt dat 28 miljoen euro aan gemeenschapsgeld, waarvan 17 miljoen die de provincie bij zou moeten dragen, beter besteed kan worden, is bang dat bezoekersaantallen veel te optimistisch worden ingeschat en dat er jaarlijks tekorten gaan optreden. De beoogde locatie (een oude kazerne) kan wat de SP betreft beter gebruikt worden voor extra sociale huurwoningen. Op woensdag 20 december beslissen provinciale staten over de plannen.

Lees verder
28 juni 2023

Nieuwe coalitie van ‘boer, kerk en kapitaal’ maakt beloften niet waar

De nieuwe Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP is volgens de SP geen frisse wind, maar oude wijn in nieuwe zakken. Beloften over het verbeteren van het openbaar vervoer, het aanpakken van de woningnood, onze energie weer in eigen handen nemen en het schrappen van dure prestigeprojecten als de geplande railterminal worden niet waargemaakt. “De gevestigde partijen trekken nog steeds aan de touwtjes”, constateert fractievoorzitter Eric van Kaathoven.  

Lees verder
31 januari 2023

Het referendum is democratie in actie

Foto: Anouk Pross / SP

Er moeten referenda gehouden kunnen worden in Gelderland. Dat vindt de SP, die samen met FvD, PvdD, en de Groep-De Kok een initiatiefvoorstel heeft ingediend om dit mogelijk te maken. Fractievoorzitter Carla Claassen: “Referenda zijn volgens de SP democratie in actie. Het is goed om als volksvertegenwoordiger te luisteren naar de mensen in onze mooie provincie. Diverse provincies en gemeenten hebben al een referendumverordening, Gelderland nog niet. Het is volgens de SP een goede zaak als dat verandert.”

Lees verder
16 november 2022

Gelderse coalitie regeert over haar graf met rigoreuze bezuinigingsplannen

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

De Gelderse coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP regeert over haar graf, vindt de SP. Fractievoorzitter Carla Claassen: “Vijf maanden voor de verkiezingen komen ze met een enorm bezuinigingsplan dat een hoop zaken vastlegt voor de volgende Statenperiode. Er wordt voor honderden miljoenen bezuinigd, wat grote gevolgen heeft voor onder andere sportclubs en cultuurinstellingen. Dat is een schoffering van de democratie, want op 15 maart kiezen de inwoners van Gelderland de nieuwe Provinciale Staten. Die, en niet de huidige coalitie, gaat over wat er na volgend jaar gebeurt.”

Lees verder
1 april 2022

Voer miljonairsbelasting in

Foto: Tom Dennis Radetzki / Creative Commons

“Als Gelderland op zoek is naar nieuwe belastinginkomsten, dan heeft de SP een goede suggestie: een miljonairsbelasting.” Die oproep doet Statenlid Esther Portegies in reactie op de nieuwe belastingplannen van de provincie.

Lees verder
9 november 2021

Ongehoord: Gedeputeerde Staten weigert vragen SP over Scherpenzeel te beantwoorden

Foto: Maurits Gemmink

SP-Statenlid Esther Portegies wendt zich tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. De reden: de stelselmatige weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om vragen over de herindeling van Scherpenzeel te beantwoorden. “Een gekozen volksvertegenwoordiger hoort gewoon antwoord en informatie te krijgen. Dit is minachting van de Provinciale Staten.”

Lees verder
12 oktober 2021

Afgeblazen fusie Scherpenzeel: de onderste steen moet boven

Foto: Esther Portegies / SP Gelderland

De fusie van Scherpenzeel met Barneveld is van de baan, maar de vragen over het proces blijven bestaan. De SP pleit daarom samen met PVV, FvD, PvdD en 50PLUS voor een onderzoek door de Provinciale Staten naar het verloop van het fusieproces. Statenlid Esther Portegies: “Bij de SP rinkelen alle alarmbellen. De commissaris van de Koning toont zich een slecht verliezer. Op de dag dat bekend werd dat Scherpenzeel zelfstandig zou blijven, stuurde hij de waarnemend burgemeester naar huis. Waarom? Omdat die opkwam voor de integriteit van het proces en voor de grote meerderheid (82 %) van Scherpenzelers die een fusie niet zag zitten. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden.”

Lees verder
7 juli 2021

Sociale en duurzame alternatieven voor Gelderland

Foto: Maurits Gemmink

De plannen van de provincie voor 2022 kunnen een stuk socialer en duurzamer. Er moet meer gedaan worden om alle Gelderse daken asbestvrij te maken en het is broodnodig om het openbaar vervoer in onze provincie flink te versterken. Ook moeten we onze sportgelden beter besteden: minder dure topsportevenementen en meer sportvoorzieningen en gratis zwemmen voor jongeren. Daarom kwam SP-Statenlid Esther Portegies op 7 juli met een reeks aan voorstellen.

Lees verder
21 juni 2021

Opinie: sein op rood voor fusie Barneveld-Scherpenzeel

Foto: Esther Portegies / SP Gelderland

Wat de SP betreft staat het sein op rood voor samenvoeging van de gemeente Scherpenzeel met Barneveld. De uitslag van het referendum eerder dit jaar is glashelder; een grote meerderheid van Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. SP-Statenlid Esther Portegies vindt dat het klaar moet zijn met het politieke gekonkel rondom de herindeling en pleit voor herstel van vertrouwen tussen politiek en inwoners van Scherpenzeel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier