h
21 mei 2024

SP stelt schriftelijke vragen over geurhinder

Foto: Erik Forsberg / Creative Commons

De Gelderse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de aanpak van geurhinder in de provincie. De afgelopen jaren is een onderzoeksrapport in Noord-Brabant en een uitspraak van de Rechtbank Den Haag gebleken dat de overheid meer moet doem om geurhinder tegen te gaan. “Iedere inwoner van Gelderland heeft recht op een prettige en gezonde leefomgeving, dus ook op zo min mogelijk stank. De volksgezondheid hoort bóven bedrijfsbelangen te gaan.”, vindt SP-fractielid Ton Ammerlaan.

Lees verder
16 mei 2024

Verklaring SP over aanvraag spoeddebat PVV inzake Statenlid Smits

In de Statenvergadering van 15 mei vroeg de PVV-fractie een spoeddebat aan over de aanwezigheid van Statenlid Paul Smits (GroenLinks) bij de Palestina-protesten aan de Universeit van Amsterdam. De SP heeft dit verzoek niet gesteund, en steunde ook niet het voorstel van de Commissaris van de Koning voor een integriteitsonderzoek. Lees hieronder de verklaring van fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

Lees verder
15 april 2024

Gelderse SP dient voorstellen in: meer betaalbare huurwoningen en verhuiskostenvergoeding 55-plussers

Foto: Robertjan van Putten / SP Gelderland

Bij de ‘Staat van de Volkshuisvesting’ in de Gelderse Provinciale Staten heeft de SP voorstellen ingediend voor meer betaalbare woningen (en een verhuiskostenvergoeding voor 55-plussers die verhuizen. “Koopwoningen zijn schreeuwend duur geworden en de wachttijden voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op”, constateert Statenlid Carla Claassen.

Lees verder
9 april 2024

Gelderse SP stelt kritische vragen over ontgassingsinstallaties

Foto: SP

De Gelderse SP-fractie zal woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten kritische mondelinge vragen stellen over de voortgang van ontgassingsinstallaties in de regio, naar aanleiding van een recente Kamerbrief van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De SP vreest dat Gelderland niet op tijd klaar is voor de inwerkingtreding van het verbod op varend ontgassen. “Na jaren actievoeren door de SP en bezorgde omwonenden is er eindelijk een verbod, maar dan moeten er wel mogelijkheden zijn voor schepen om te ontgassen. Als die er niet zijn is het verbod straks een wassen neus”, aldus fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

Lees verder
8 april 2024

Vierde aanvliegroute Schiphol over Gelderland baart partijen zorgen

Foto: Patrick Rasenberg / Creative Commons

De Gelderse fracties van SP, PvdD, D66, Volt en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de mogelijke vierde aanvliegroute van Schiphol. RTL Nieuws onthulde recent dat er al in 2021 in het geheim geoefend werd met deze route. De vierde aanvliegroute kan leiden tot een verdubbeling van het aantal dagelijks overvliegende vliegtuigen boven Gelderland. De partijen maken zich zorgen over de gevolgen van een vierde aanvliegroute voor de Gelderse inwoners en natuur.

Lees verder
27 maart 2024

SP-Jongeren bieden petitie aan voor de terugkeer van de nachtbussen

Foto: Yurre Wieken / SP Gelderland

Afgelopen woensdag hebben de SP-Jongeren ingesproken bij de Provinciale Staten om aandacht te vragen voor hun nachtbussenpetitie. Met deze petitie bepleiten de lokale activisten de terugkeer van de nachtbus. “Na het wegvallen van de nachtbussen tijdens de pandemie werd de belofte gedaan dat ze terug zouden keren wanneer het nachtleven weer in volle bloei zou zijn. Nu, vier jaar later, zijn de nachtbussen er nog steeds niet.", aldus contactpersoon Noah Vetter.

Lees verder
25 maart 2024

Railterminal van de baan: Overbetuwe Overbelast heft zichzelf op met feestje

Foto: Eric van Kaathoven / Overbetuwe Overbelast

De groep van bezorgde bewoners die zich verzetten tegen de komst van een railterminal bij Valburg heeft zichzelf opgeheven. Aanleiding is het besluit van de provincie Gelderland om te stoppen met het project nadat geen enkel bedrijf zich gemeld had om de railterminal aan te realiseren en exploiteren. Daarmee is de missie van Overbetuwe Overbelast geslaagd. Het opheffingsfeestje werd gevierd op vrijdagavond 22 maart in de Viersprong in Valburg. Daarbij waren naast de actieve leden ook betrokken politici van gemeente en provincie uitgenodigd.

Lees verder
15 maart 2024

SP en PvdD stellen vragen over vleeseenden na schokkende Zembla-reportage

Foto: Ron Beton / Creative Commons

De Gelderse fracties van de SP en de PvdD stellen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een reportage van Zembla over vleeseenden in Ermelo. In de schokkende uitzending is te zien hoe ‘vleeseenden’ een kort en ellendig leven leiden. Ook stoten de bedrijven waar het om gaat veel stikstof uit, die de kwetsbare Gelderse natuur aantast. De gemeente Ermelo aarzelt ondertussen met handhaven. “Het is onacceptabel dat een gemeente niet handhavend optreedt bij dierenleed en aantasting van de natuur. Wij willen daarom dat de provincie het overneemt van de gemeente, en optreedt tegen Tomassen Duck-To Farm”, zegt SP-Statenlid Carla Claassen.

Lees verder
13 maart 2024

Vragen SP en spoeddebat over schrappen ritten bij busvervoerder EBS

Foto: Lijn 45 / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie is bezorgd over de problemen bij busvervoerder EBS. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en steunde en debatverzoek en motie op initiatief van de PvdA-fractie. Aanleiding is de aankondiging van EBS om vanaf april tien procent van de vaste ritten te schrappen in de concessie IJssel-Vecht waar een deel van het busvervoer op de Veluwe onder valt. De SP vindt dit niet acceptabel en wil dat zo snel mogelijk weer de volledige dienstregeling wordt gereden.

Lees verder
26 februari 2024

Amper zicht op staalslakken in Gelderland, blijkt uit antwoord op vragen SP

Foto: Jot Powers / Wikimedia Commons

Gelderland heeft geen overzicht van het aantal locaties in de provincie waar zogenoemde staalslakken liggen, laat het college van Gedeputeerde Staten weten in antwoord op vragen van de Gelderse SP. Staalslakken zijn resten van de productie van staal, afkomstig van Tata Steel. Als deze resten in contact komen met water, komen schadelijke stoffen als arsenicumverbindingen vrij, bleek eerder uit RIVM-onderzoek.  

Lees verder

Pagina's