h
19 juni 2024

SP-fractie verlaat debat over rapport Commissaris van de Koning

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

De fractie van SP Gelderland heeft de extra Statenvergadering van woensdag 19 juni verlaten. De fractie is van mening dat een zorgvuldig debat over de positie van de heer Berends nog niet mogelijk is omdat het openbare rapport van KPMG naar het mogelijk ongewenst gedrag van de Commissaris van de Koning pas op de ochtend van de vergadering beschikbaar was. Fractievoorzitter Van Kaathoven: “Dit is een zeer zwaarwegende kwestie, daarin zou zorgvuldigheid voorop moeten staan.”

Lees verder
17 juni 2024

SP stelt vragen over personeelstekort OV

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

De SP wil weten wat het provinciebestuur doet om het buschauffeurstekort in het streekvervoer aan te pakken en heeft hierover Statenvragen gesteld. Het tekort aan chauffeurs zorgt voor overmatige uitval van busritten, frustratie bij reizigers en een torenhoge werkdruk onder het personeel.

Lees verder
16 juni 2024

SP wil dat provincie Gelderland veel meer doet tegen klimaatverandering

Foto: SP / SP

Fractievoorzitter Eric van Kaathoven heeft tijdens de behandeling van de Kadernota Klimaat een vurig pleidooi gehouden voor meer actie van de provincie Gelderland tegen de snel uit de hand lopende klimaatverandering waarvan de armste mensen en de armste landen het meest de dupe worden. Van Kaathoven pleit voor een Groot Gelders Klimaatplan: “Gelderland is rijk geworden van de verkoop van het fossiele energiebedrijf NUON en heeft nog steeds miljarden op de plank liggen, waarom gebruiken we niet een deel daarvan om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op alle daken en alle huizen te isoleren van al die mensen die het niet zelf kunnen betalen? Dat Gelderland midden in deze klimaatcrisis zo weinig doet is onbegrijpelijk!’

Lees verder
15 juni 2024

Aangenomen motie voor referendum vooralsnog niet uitgevoerd

Foto: Indebuurt Nijmegen / Indebuurt Nijmegen

Juli 2023 namen provinciale staten een motie aan waarin gevraagd werd een referendum op te nemen in de participatieverordening. De SP is al langer voorstander van een referendum en was dan ook teleurgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten het referendum niet heeft opgenomen in de verordening die op 12 juni voorlag in de vergadering van provinciale staten. Op initiatief van JA21 was er met SP en PvdD zelfs een amendement voorbereid om dat alsnog te regelen. Na toezeggingen van de gedeputeerde dat als de Staten dat willen er alsnog een voorstel voor een referendum komt, is dit amendement niet ingediend. Na de zomer wordt nu verder gesproken over dit onderwerp los van de participatieverordening.

Lees verder
15 juni 2024

SP-voorstel om warmtenetten betaalbaar te houden, krijgt geen meerderheid

Foto: Donald Trung / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie heeft op 12 juni in de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor het betaalbaar houden van warmtenetten. De motie was gebaseerd op een in Noord-Brabant unaniem aangenomen motie die de provincie opriep om zich samen met andere provincies in te zetten voor het betaalbaar maken van warmtenetten. Bewoners die er gedwongen gebruik van maken worden nu vaak met torenhoge kosten opgescheept. De SP kreeg in Gelderland steun van een aantal fracties maar niet voldoende voor een meerderheid.

Lees verder
14 juni 2024

SP wil dat provincie veerpont Bronckhorst-Brummen opkoopt

Foto: S.J. de Waard / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie wil dat de provincie de veerpont Bronckhorst-Brummen in de vaart houdt door het op te kopen of een lening te verstrekken aan mogelijke opvolgers. De schipper en eigenaar is zeventig plus en zijn veerpont staat al jaren te koop. Er zijn wel geïnteresseerden maar die krijgen de financiering niet rond. Hierdoor dreigt het veer uit de vaart te gaan. De SP-fractie kwam daartoe met een voorstel op de Statenvergadering van 12 juni.

Lees verder
12 juni 2024

SP stelt mondelinge vragen over eenzijdige samenstelling Wolvencommissie

Foto: zoofanatic / Creative Commons

De Gelderse SP stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de samenstelling van de nieuwe Wolvencommissie. Die is volgens de SP te eenzijdig samengesteld. In de commissie zijn veehouders, jagers, grootgrondbezitters en de vereniging van Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd, maar ontbreken onafhankelijke wolvenexperts, wetenschappers en organisaties die zich bezighouden met soortbescherming, dierenrechten en natuurwetgeving en experts op het gebied van wolfwerende maatregelen.

Lees verder
11 juni 2024

SP en GroenLinks stellen vragen over fraude bij varend ontgassen

Foto: Erik Forsberg / Creative Commons

De provincie moet snel haar bijdrage leveren aan de handhaving van het verbod op varend ontgassen per 1 juli. Dat vinden de Gelderse fracties van SP en GroenLinks, die hierover schriftelijke vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. Reden zijn onthullingen van Omroep Gelderland dat het verbod omzeild kan worden door het ‘omkatten’ van ladingen, waardoor ze niet meer onder de lijst verboden materialen vallen. “Het verbod op varend ontgassen mag geen wassen neus worden”, vindt de SP.

Lees verder
4 juni 2024

Provincie komt met betere vergunningsprocedure voor dierenbescherming bij woningisolatie na vragen SP

Foto: C. Robiller / Wikimedia Commons

De provincie verbetert de procedures rondom flora- en faunaonderzoek bij woningbouw en -renovatie. Deze worden eenvoudiger, zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van de natuur. De SP, die hier vorig jaar vragen over stelde, reageert tevreden op het nieuws. “De SP is een groene én een sociale partij. Als we ervoor zorgen dat woningen makkelijker gebouwd en gerenoveerd kunnen worden zónder dat dit de natuur aantast, is dat winst voor mens én natuur”, aldus fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

Lees verder
26 mei 2024

SP stelt opnieuw vragen over woningnood in Gelderland

Foto: Robertjan van Putten / SP Gelderland

De Gelderse Statenfractie van de SP stelt opnieuw vragen over de woningnood in onze provincie. Aanleiding is een onderzoek van Omroep Gelderland waaruit blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Gelderland zo’n 18 jaar is. “Nu wederom uit de cijfers blijkt hoe groot het woningtekort is, is het tijd dat de provincie actie gaat ondernemen. Er moeten snel meer sociale huurwoningen bij – niet 31 % zoals de coalitie wil, maar 50 % van alle nieuwbouw”, reageert SP-Statenlid Carla Claassen.

Lees verder

Pagina's