h

SP-voorstel om warmtenetten betaalbaar te houden, krijgt geen meerderheid

15 juni 2024

SP-voorstel om warmtenetten betaalbaar te houden, krijgt geen meerderheid

Foto: Donald Trung / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie heeft op 12 juni in de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor het betaalbaar houden van warmtenetten. De motie was gebaseerd op een in Noord-Brabant unaniem aangenomen motie die de provincie opriep om zich samen met andere provincies in te zetten voor het betaalbaar maken van warmtenetten. Bewoners die er gedwongen gebruik van maken worden nu vaak met torenhoge kosten opgescheept. De SP kreeg in Gelderland steun van een aantal fracties maar niet voldoende voor een meerderheid.

De SP wil dat Gelderland met andere provincies en de Rijksoverheid in gesprek gaat over het betaalbaar houden van warmtenetten, om te voorkomen dat bewoners met enorm hoge energiekosten worden geconfronteerd. In diverse steden, bijvoorbeeld Amsterdam, zijn bewoners van sociale huurwoningen onaangenaam verrast door forse stijgingen van hun energierekening na aansluiting op het warmtenet. Dit terwijl er wettelijk nog altijd uitgegaan hoort te worden van het ‘niet meer dan anders’-principe: een warmtenet mag niet leiden tot hogere energiekosten. Hoge energierekeningen leiden tot wantrouwen en het wegstemmen van initiatieven voor warmtenetten door bezorgde bewoners elders in het land. En als er niet minimaal 70 % steun is gaat zo’n project niet door. Dit terwijl maatschappelijk gezien warmtenetten juist een goedkope manier zijn van het aardgas af te gaan. En dat is niet alleen nodig vanwege de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering maar ook uit solidariteit met Groningen.  

Fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “Willen we iedereen meekrijgen in de energietransitie, dan is er draagvlak nodig en moet je hoge rekeningen voorkomen. In de Wet collectieve warmte, die eraan zit te komen, worden de maximumtarieven van de ACM losgelaten. De provincie moet wat ons betreft in gesprek over de consequentie daarvan, en hoe we stijgende hoge rekeningen voorkomen. We wilden met de motie die van buurprovincie Noord-Brabant onderstrepen en ondersteunen. Bijzonder jammer dat een meerderheid hier in Gelderland niet voor stemde.”

Reactie toevoegen

U bent hier