h

Wonen

4 juni 2024

Provincie komt met betere vergunningsprocedure voor dierenbescherming bij woningisolatie na vragen SP

Foto: C. Robiller / Wikimedia Commons

De provincie verbetert de procedures rondom flora- en faunaonderzoek bij woningbouw en -renovatie. Deze worden eenvoudiger, zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van de natuur. De SP, die hier vorig jaar vragen over stelde, reageert tevreden op het nieuws. “De SP is een groene én een sociale partij. Als we ervoor zorgen dat woningen makkelijker gebouwd en gerenoveerd kunnen worden zónder dat dit de natuur aantast, is dat winst voor mens én natuur”, aldus fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

Lees verder
26 mei 2024

SP stelt opnieuw vragen over woningnood in Gelderland

Foto: Robertjan van Putten / SP Gelderland

De Gelderse Statenfractie van de SP stelt opnieuw vragen over de woningnood in onze provincie. Aanleiding is een onderzoek van Omroep Gelderland waaruit blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Gelderland zo’n 18 jaar is. “Nu wederom uit de cijfers blijkt hoe groot het woningtekort is, is het tijd dat de provincie actie gaat ondernemen. Er moeten snel meer sociale huurwoningen bij – niet 31 % zoals de coalitie wil, maar 50 % van alle nieuwbouw”, reageert SP-Statenlid Carla Claassen.

Lees verder
15 april 2024

Gelderse SP dient voorstellen in: meer betaalbare huurwoningen en verhuiskostenvergoeding 55-plussers

Foto: Robertjan van Putten / SP Gelderland

Bij de ‘Staat van de Volkshuisvesting’ in de Gelderse Provinciale Staten heeft de SP voorstellen ingediend voor meer betaalbare woningen (en een verhuiskostenvergoeding voor 55-plussers die verhuizen. “Koopwoningen zijn schreeuwend duur geworden en de wachttijden voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op”, constateert Statenlid Carla Claassen.

Lees verder
8 november 2023

Gelderse SP wil meer sociale huurwoningen en minder dure hutten

Foto: SP

De SP wil dat de provincie Gelderland zich in gaat zetten voor veel meer sociale huurwoningen en echt betaalbare koopwoningen. Om de woningnood in Gelderland aan te pakken is een inhaalslag nodig. Die oproep zal de SP-fractie doen door samen met de PvdA een motie in te dienen bij de behandeling van de begroting 2024 in de vergadering van de Gelderse provinciale staten op 8 november.

Lees verder
30 maart 2023

Gelderse SP stelt vragen over wachttijd voor sociale huurwoningen

Foto: SP / SP

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de gigantische wachttijd voor een sociale huurwoning in de regio Arnhem-Nijmegen. Aanleiding hiervoor is de interactieve dashboard over de wachttijd voor sociale huurwoningen in de regio Arnhem/ Nijmegen, dat woningzoekende Jasper Hol maakte. Hieruit komt naar voren dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in deze regio via meettijd meer dan 22 jaar is en dat deze elke maand met meer dan een maand toeneemt.

Lees verder
7 maart 2023

SP wil dat provincie Gelderland zelf gaat bouwen om woningnood op te lossen

Foto: Robertjan van Putten / SP Gelderland

De Gelderse SP wil de woningnood in Gelderland aanpakken door de provincie zelf betaalbare woningen te laten bouwen. Te beginnen met woningbouwprojecten in tenminste 10 gemeenten, bijvoorbeeld door leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen tot volwaardige woningen. De partij heeft geen vertrouwen in de huidige aanpak van de provincie. Daarom wil de SP daarnaast dat woningcorporaties met inzet NUON-gelden worden ondersteund om meer sociale huurwoningen te bouwen. De SP wil niet nog meer onbetaalbare woningen maar een grote inhaalslag bij sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Lees verder
13 september 2022

Isolatiehulp voor woningeigenaren met kleine beurs

Foto: SP

Anderhalf  jaar nadat de SP het voorstelde komt de provincie Gelderland extra steun voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen die hun huis willen verduurzamen. Zij kunnen gebruik maken van een renteloze lening. Fractievoorzitter Carla Claassen is verheugd: “Toen de SP dit vorig jaar voorstelde, werd het nog weggestemd. Mooi dat de provincie inmiddels van gedachten is veranderd.”

Lees verder
28 april 2021

SP roept op tot oprichting woningisolatiefonds

Foto: SP

Om een echte slag te slaan met verduurzaming, moet de provincie Gelderland een Isolatiefonds oprichten. Vanuit dat fonds kunnen woningeigenaren een renteloze lening krijgen om hun woning te isoleren. SP-fractievoorzitter Carla Claassen noemt het een oplossing voor mensen die nu tussen wal en schip vallen. “Niet alle woningeigenaren in een goedkopere woning hebben geld om hun woning te isoleren. De provincie heeft voldoende geld in kas om hen via zo’n fonds een handje te helpen. Wat zij aan energieverbruik besparen gaat weer terug naar het fonds, waar vervolgens weer nieuwe mensen van geholpen kunnen worden.”

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder

U bent hier