h

Gemeentelijke herindelingen

9 november 2021

Ongehoord: Gedeputeerde Staten weigert vragen SP over Scherpenzeel te beantwoorden

Foto: Maurits Gemmink

SP-Statenlid Esther Portegies wendt zich tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. De reden: de stelselmatige weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om vragen over de herindeling van Scherpenzeel te beantwoorden. “Een gekozen volksvertegenwoordiger hoort gewoon antwoord en informatie te krijgen. Dit is minachting van de Provinciale Staten.”

Lees verder
12 oktober 2021

Afgeblazen fusie Scherpenzeel: de onderste steen moet boven

Foto: Esther Portegies / SP Gelderland

De fusie van Scherpenzeel met Barneveld is van de baan, maar de vragen over het proces blijven bestaan. De SP pleit daarom samen met PVV, FvD, PvdD en 50PLUS voor een onderzoek door de Provinciale Staten naar het verloop van het fusieproces. Statenlid Esther Portegies: “Bij de SP rinkelen alle alarmbellen. De commissaris van de Koning toont zich een slecht verliezer. Op de dag dat bekend werd dat Scherpenzeel zelfstandig zou blijven, stuurde hij de waarnemend burgemeester naar huis. Waarom? Omdat die opkwam voor de integriteit van het proces en voor de grote meerderheid (82 %) van Scherpenzelers die een fusie niet zag zitten. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden.”

Lees verder
24 augustus 2013

Gelderse SP wil dat inwoners gemeenten bij herindelingen het laatste woord krijgen

De SP-fractie in Provinciale Staten van Gelderland stelt voor dat de provincie voortaan een referendum vraagt bij gemeentelijke herindelingen. Zo wordt er niet langer over het hoofd van de inwoners beslist of hun gemeente verdwijnt of blijft bestaan. In plaats daarvan krijgen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord over herindelingen. De kosten voor een referendum zouden voor de helft door de provincie betaald kunnen worden.

Lees verder
20 juli 2013

College: onderzoek gemeentelijke herindelingen slechts ‘lichte evaluatie’

Uit antwoord op schriftelijke vragen die de SP-fractie stelde over gemeentelijke herindelingen, blijkt dat het onderzoek in opdracht van de provincie niet meer is dan een ‘lichte evaluatie’. Ook geeft het onderzoek geen inzicht in de kosten en baten van herindelingen. Daarmee blijft het voor de SP de vraag waarop het college haar beleid baseert.

Lees verder
1 juli 2013

Gelderse SP kritisch over onderzoek gemeentelijke herindelingen

De Gelderse SP fractie heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten over gemeentelijke herindelingen in Gelderland. In antwoorden op eerdere vragen van de SP verwees het college naar een onderzoek naar dit onderwerp. Hoewel de resultaten van het onderzoek nu bekend zijn, blijven er nog steeds vragen onbeantwoord. Bovendien heeft de fractie haar bedenkingen bij de opzet van het onderzoek en twijfelt zij over de conclusies die er aan worden verbonden.

Lees verder
8 april 2013

College Gedeputeerde Staten heeft nog geen visie op gemeentelijke herindelingen

Het college van Gedeputeerde Staten spreekt zich nog niet uit over gemeentelijke herindelingsvisie van minister Plasterk die wil naar 100.000plus gemeenten. Het college heeft geen oordeel over de kosten en baten van herindelingen uit het verleden en wacht lopend onderzoek af om te kijken hoe het verder moet in Gelderland. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de Gelderse SP-fractie.

Lees verder
21 maart 2013

Gelderse SP: Eerst gemeentelijke herindelingen evalueren voor nieuwe ronde begint

De SP in Provinciale Staten van Gelderland heeft schriftelijke vragen gesteld over gemeentelijke herindelingen uit het verleden. Naar aanleiding van de kabinetsplannen om gemeentes samen te voegen tot eenheden van 100.000plus, wil de SP weten wat de herindelingen in Gelderland van de afgelopen jaren hebben opgeleverd en gekost voor bestuur en bewoners.

Lees verder
25 februari 2012

OPINIE: SP tegen plan voor mammoet herindeling Gelderse gemeenten

In de Gelderlander van vandaag (25 februari) reageert SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven op het voorstel van PvdA-Statenlid Piet Wanrooij om gemeenten fors te vergroten: tot minstens 100.000 inwoners. Hieronder leest u het gehele ingezonden opiniestuk. In de krant staat een ingekorte versie.

Lees verder

U bent hier