h

Ongehoord: Gedeputeerde Staten weigert vragen SP over Scherpenzeel te beantwoorden

9 november 2021

Ongehoord: Gedeputeerde Staten weigert vragen SP over Scherpenzeel te beantwoorden

Foto: Maurits Gemmink

SP-Statenlid Esther Portegies wendt zich tot het ministerie van Binnenlandse Zaken. De reden: de stelselmatige weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om vragen over de herindeling van Scherpenzeel te beantwoorden. “Een gekozen volksvertegenwoordiger hoort gewoon antwoord en informatie te krijgen. Dit is minachting van de Provinciale Staten.”

Op 6 juli keurde Provinciale Staten de fusie van Scherpenzeel met Barneveld goed. Op 7 oktober werd het fusievoorstel echter door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) afgewezen. De reden: er was onvoldoende aangetoond waarom een zelfstandig Scherpenzeel financieel niet stabiel genoeg zou zijn. Dit, en de grote meerderheid (82 %) van de Scherpenzeelse bevolking die tegenstander was, was voor de SP al reden geweest om 6 juli tegen te stemmen.

Over het fusieproces heeft Portegies namens de SP meermaals vragen gesteld  aan GS. Antwoorden op vragen van 12 juli zijn nog steeds niet binnen. Waarom blijft onduidelijk. “Het ene moment hoor ik dat de ambtenaar nog wat mondelinge toelichting wil geven, dan ligt het opeens weer aan de omvang van het dossier. Het meest bizarre is wel dat ik op een aantal vragen het antwoord kreeg dat men ‘niet ingaat op suggestieve berichtgeving in de media’. Dat lijkt haast op Donald Trump die ieder onwelgevallig nieuwsbericht ‘nepnieuws’ noemde.” Uiteindelijk zag Portegies zich genoodzaakt een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) te doen bij de gemeente Scherpenzeel.

Binnenlands Bestuur en de Scherpenzeelse Krant reageerden op 1 november met een hoofdredactioneel commentaar op de verdachtmaking van de journalistiek door GS, waarin zij het belang van goed geïnformeerde inwoners in een democratie benadrukten. ‘Democratie en vrije media zijn onlosmakelijk verbonden’, aldus de redacties, want anders kan men de autoriteiten niet meer controleren. Portegies: “Dat vind ik wijze woorden. Volgens mij probeert GS alle kritiek op het herindelingsproces op deze manier te smoren. Dat is niet goed voor de democratie en de integriteit van het openbaar bestuur. En dan heb ik het nog niet eens over het ontslaan van waarnemend burgemeester Klein door commissaris van de Koning Berends, vanwege diens kritiek op het fusieproces. Ik hoop nu dat minister Ollongren GS kan bewegen om gewoon antwoord te geven op mijn vragen, zodat ik als volksvertegenwoordiger mijn werk kan doen.”

Reactie toevoegen

U bent hier