h

Uit de Staten

16 juni 2024

SP wil dat provincie Gelderland veel meer doet tegen klimaatverandering

Foto: SP / SP

Fractievoorzitter Eric van Kaathoven heeft tijdens de behandeling van de Kadernota Klimaat een vurig pleidooi gehouden voor meer actie van de provincie Gelderland tegen de snel uit de hand lopende klimaatverandering waarvan de armste mensen en de armste landen het meest de dupe worden. Van Kaathoven pleit voor een Groot Gelders Klimaatplan: “Gelderland is rijk geworden van de verkoop van het fossiele energiebedrijf NUON en heeft nog steeds miljarden op de plank liggen, waarom gebruiken we niet een deel daarvan om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op alle daken en alle huizen te isoleren van al die mensen die het niet zelf kunnen betalen? Dat Gelderland midden in deze klimaatcrisis zo weinig doet is onbegrijpelijk!’

Lees verder
16 mei 2024

Verklaring SP over aanvraag spoeddebat PVV inzake Statenlid Smits

In de Statenvergadering van 15 mei vroeg de PVV-fractie een spoeddebat aan over de aanwezigheid van Statenlid Paul Smits (GroenLinks) bij de Palestina-protesten aan de Universeit van Amsterdam. De SP heeft dit verzoek niet gesteund, en steunde ook niet het voorstel van de Commissaris van de Koning voor een integriteitsonderzoek. Lees hieronder de verklaring van fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

Lees verder
13 maart 2024

Vragen SP en spoeddebat over schrappen ritten bij busvervoerder EBS

Foto: Lijn 45 / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie is bezorgd over de problemen bij busvervoerder EBS. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en steunde en debatverzoek en motie op initiatief van de PvdA-fractie. Aanleiding is de aankondiging van EBS om vanaf april tien procent van de vaste ritten te schrappen in de concessie IJssel-Vecht waar een deel van het busvervoer op de Veluwe onder valt. De SP vindt dit niet acceptabel en wil dat zo snel mogelijk weer de volledige dienstregeling wordt gereden.

Lees verder
6 november 2023

Gelderse SP wil ondersteuning omwonenden industrie met onafhankelijke expertise

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

Omwonenden van vervuilende industrie moeten laagdrempelig toegang krijgen tot onafhankelijke expertise, vindt de Gelderse SP-fractie. In de Statenvergadering van 8 november dient de partij samen met de fracties van Volt en 50PLUS een voorstel in om dit mogelijk te maken. Dit in reactie op de publicatie van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Omwonenden en Industrie’ en de hoorzitting die de provincie daarop op initiatief van de SP organiseerde. Uit het rapport en de hoorzitting bleek dat overheden en toezichthouders ernstig tekortschieten in de handhaving en vergunningverlening bij vervuilende industrie.

Lees verder
8 februari 2023

Vier jaar gemiste kansen

Foto: Anouk Pross / SP

De Gelderse coalitie van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en gedoger SGP heeft weinig waargemaakt van haar toch al beperkte ambities. Dat vindt SP-fractievoorzitter Carla Claassen bij de terugblik op de afgelopen vier jaar. 

Lees verder
16 november 2022

Gelderse coalitie regeert over haar graf met rigoreuze bezuinigingsplannen

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

De Gelderse coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP regeert over haar graf, vindt de SP. Fractievoorzitter Carla Claassen: “Vijf maanden voor de verkiezingen komen ze met een enorm bezuinigingsplan dat een hoop zaken vastlegt voor de volgende Statenperiode. Er wordt voor honderden miljoenen bezuinigd, wat grote gevolgen heeft voor onder andere sportclubs en cultuurinstellingen. Dat is een schoffering van de democratie, want op 15 maart kiezen de inwoners van Gelderland de nieuwe Provinciale Staten. Die, en niet de huidige coalitie, gaat over wat er na volgend jaar gebeurt.”

Lees verder
9 november 2022

SP wil weg van de markt, democratische zeggenschap moet terug

Foto: Yurre Wieken / SP Gelderland

De SP wil dat nutsbedrijven weer in publieke handen komen. Fractievoorzitter Carla Claassen pleit bij de laatste begrotingsbehandeling van deze Statenperiode voor meer democratische zeggenschap. “Politiek is keuzes maken en de provinciale politiek maakt keer op keer de verkeerde keuzes. Telkens kiest een meerderheid ervoor om zoveel mogelijk aan de markt over te laten. Wat van ons allen is, moeten we niet overlaten aan de vrije markt.” 

Lees verder
13 september 2022

Isolatiehulp voor woningeigenaren met kleine beurs

Foto: SP

Anderhalf  jaar nadat de SP het voorstelde komt de provincie Gelderland extra steun voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen die hun huis willen verduurzamen. Zij kunnen gebruik maken van een renteloze lening. Fractievoorzitter Carla Claassen is verheugd: “Toen de SP dit vorig jaar voorstelde, werd het nog weggestemd. Mooi dat de provincie inmiddels van gedachten is veranderd.”

Lees verder
6 juli 2022

Alternatieven voor achterhaalde neoliberale coalitie

Het Gelderse coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en ChridstenUnie is hopeloos achterhaald en biedt geen oplossingen voor de crises waar Gelderland mee geconfronteerd wordt. Volgens de SP zit Gelderland net als de rest van Nederland in een permanente crisis. "Die crisis is het gevolg van decennia liberaal beleid. Nog meer liberaal beleid gaat dus ook niet voor oplossingen zorgen", aldus fractievoorzitter Carla Claassen.

Lees verder
4 juli 2022

SP fel tegen 16% loonsverhoging provinciale politici!

Foto: Tom Dennis Radetzki / Creative Commons

Vanavond mogen Statenleden zich uitspreken over het voorstel waarmee zij een verhoging van hun vergoeding krijgen van 16%.

Lees verder

Pagina's

U bent hier