h

SP wil weg van de markt, democratische zeggenschap moet terug

9 november 2022

SP wil weg van de markt, democratische zeggenschap moet terug

Foto: Yurre Wieken / SP Gelderland

De SP wil dat nutsbedrijven weer in publieke handen komen. Fractievoorzitter Carla Claassen pleit bij de laatste begrotingsbehandeling van deze Statenperiode voor meer democratische zeggenschap. “Politiek is keuzes maken en de provinciale politiek maakt keer op keer de verkeerde keuzes. Telkens kiest een meerderheid ervoor om zoveel mogelijk aan de markt over te laten. Wat van ons allen is, moeten we niet overlaten aan de vrije markt.” 

Om te beginnen de energiebedrijven: die moeten weer terug in beheer van de gemeenschap. Claassen: “Zo zorgen we voor democratische controle op onze energievoorziening, houden we energieprijzen zelf in de hand, voorkomen we grote winsten voor buitenlandse aandeelhouders en zorgen we voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Energie is immers geen luxe maar een basisbehoefte. Daarom was de SP in 2011 al tegen de verkoop van NUON.” 

Voor de warmtenetten geldt hetzelfde. Claassen: “Doordat één marktpartij die beheert zijn de kosten voor aangesloten bewoners torenhoog. Willen we nieuwe gasloze woonwijken realiseren en de restwarmte van bedrijven benutten dan zal de provincie zelf de warmtenetten moeten aanleggen. Gelukkig is er op dit moment een meerderheid van de Staten vóór een Provinciaal warmtebedrijf. De SP is van mening dat we de zeggenschap over dat provinciale warmtebedrijf dan ook niet meer uit handen moeten geven. Op die manier kunnen we het democratische toezicht op de tarieven van restwarmte behouden en zijn mensen niet aan de markt overgeleverd.”

Het openbaar vervoer is volgens de SP ook een nutsvoorziening die in publieke handen moet zijn. Dat dat nodig is, wordt iedere dag weer pijnlijk duidelijk volgens Claassen. “Lijnen worden opgeheven, haltes verdwijnen en de dienstregeling wordt volledig uitgekleed. Vanuit sommige plaatsen is het niet eens meer mogelijk om met het openbaar vervoer te reizen. De inwoners van die plaatsen zijn afhankelijk van vrijwilligersvervoer als die er al is. We hebben in Gelderland op dit moment zelfs noodconcessie ’s lopen voor Arnhem - Nijmegen - Veluwe-Zuid, voor 2 jaar, 20 tot 46 miljoen euro extra waarbij we als provincie voor de risico’s opdraaien.” 

Door jaren rechts beleid is de volkshuisvesting afgebroken. Daarom wil de SP dat er niet 30 % maar 50 % sociale huur komt. Claassen: “Dat is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen een betaalbaar dak boven zijn of haar hoofd heeft. Dat is een grondrecht.”

Tot slot wil de SP Gelderlanders een extra steuntje in de rug geven tijdens de energiecrisis. De provincie stelt namelijk voor de opcenten met 2,7 % te verhogen. Dat betekent dat men meer geld moet betalen voor autoverbruik. Volgens de SP is dat middenin de huidige crisis een slecht idee. Claassen: “Door het stijgen van alle kosten, energiekosten, levensmiddelen, huren et cetera, krijgen steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen. Ook de mensen met een midden inkomen worden hard in hun portemonnee geraakt door deze kopkrachtcrisis. Als we nu ook nog de opcenten verhogen betekend dat nog meer kostenstijgingen terwijl mensen aan de andere kant geen andere optie meer hebben voor het woon-werkverkeer dan de auto.”

Reactie toevoegen

U bent hier