h

Ruimte, wonen en milieu

15 juni 2024

SP-voorstel om warmtenetten betaalbaar te houden, krijgt geen meerderheid

Foto: Donald Trung / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie heeft op 12 juni in de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor het betaalbaar houden van warmtenetten. De motie was gebaseerd op een in Noord-Brabant unaniem aangenomen motie die de provincie opriep om zich samen met andere provincies in te zetten voor het betaalbaar maken van warmtenetten. Bewoners die er gedwongen gebruik van maken worden nu vaak met torenhoge kosten opgescheept. De SP kreeg in Gelderland steun van een aantal fracties maar niet voldoende voor een meerderheid.

Lees verder
13 november 2023

SP Gelderland wil de camping redden: niet wijken voor de rijken!

Foto: SP / SP

De Gelderse SP-fractie heeft bij de behandeling van de begroting een pleidooi gehouden voor het behoud van recreatiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs. Steeds meer campings worden overgenomen door rijke investeerders die er luxe vakantiewoningen bouwen, waardoor vaste recreanten moeten vertrekken. De ‘verroompotisering’ van campings moet stoppen, vindt de SP, die op 8 november een motie indiende om de provincie Gelderland tot actie te manen.

Lees verder
6 november 2023

Gelderse SP wil ondersteuning omwonenden industrie met onafhankelijke expertise

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

Omwonenden van vervuilende industrie moeten laagdrempelig toegang krijgen tot onafhankelijke expertise, vindt de Gelderse SP-fractie. In de Statenvergadering van 8 november dient de partij samen met de fracties van Volt en 50PLUS een voorstel in om dit mogelijk te maken. Dit in reactie op de publicatie van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Omwonenden en Industrie’ en de hoorzitting die de provincie daarop op initiatief van de SP organiseerde. Uit het rapport en de hoorzitting bleek dat overheden en toezichthouders ernstig tekortschieten in de handhaving en vergunningverlening bij vervuilende industrie.

Lees verder
2 oktober 2023

Woningisolatie en vleermuizen hoeven elkaar niet in de weg zitten

Foto: C. Robiller / Wikimedia Commons

De bescherming van beschermde diersoorten als vleermuizen en het isoleren van woningen hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen die de Gelderse SP-fractie stelde aan de provincie. Maar of de provincie Gelderland genoeg doet, is nog maar helemaal de vraag. Het college wil zo min mogelijk doen. Zo doet Gelderland niets aan het trainen van medewerkers van na-isolatiebedrijven en het subsidiëren van woningbezitters en woningcorporaties om natuurinclusief na te isoleren. De SP vindt dat de provincie meer moet doen.

Lees verder
30 mei 2022

De provincie moet de regie krijgen over omgevingsdiensten

Foto: Bas Stoffelsen

De affaire rondom de Nijmeegse asfaltcentrale APN laat zien dat er veel mis is bij de Gelderse omgevingsdiensten, zegt SP-fractievolger Eric van Dijk. “De omgevingsdiensten horen er te zijn voor de mensen, maar lijken steeds vaker de belangen van de bedrijven te verdedigen. Kritische milieudeskundigen die aan de bel trekken worden geïntimideerd. Er is te veel politieke invloed vanuit wethouders die hun eigen hachje willen redden. Dat moet stoppen. Er moet weer één omgevingsdienst komen, onder regie van de provincie.”

Lees verder
31 januari 2022

Sluit biomassacentrale Veolia zolang uitstoot te hoog is

Tot de problemen bij de biomassacentrale van Veolia in Arnhem zijn opgelost, moet de centrale dicht. Die oproep doet SP-fractievoorzitter Carla Claassen in reactie op berichten over de te hoge ammoniakuitstoot. Woensdag stelt de SP hierover vragen aan het provinciebestuur.

Lees verder
9 december 2020

SP: maatregelen tegen vervuiling met dioxine

Foto: Cirkel der Natuur / Creative Commons

In het vlees van grote grazers van langs de Gelderse rivieren zit veel meer dioxine dan normaal. Dat is al langer bekend, maar blijkt inmiddels veel wijder verspreid dan eerder gedacht. Voor de SP is de maat vol: fractievoorzitter Carla Claassen wil dat de provincie nader onderzoek doet en als dat nodig blijkt extra maatregelen neemt. ‘Het gaat om de gezondheid van mens en dier. Hoge concentraties dioxine kunnen ziektes als kanker veroorzaken.’

Lees verder
27 mei 2020

Bevries de huren, bouw betaalbare woningen

Foto: SP

De Gelderse SP heeft bij de behandeling van het provinciale Actieplan Wonen ervoor gepleit om de huren dit jaar te bevriezen vanwege de Coronacrisis. De SP is verder tevreden over de plannen van de provincie om in te zetten op de bouw meer betaalbare woningen. Daarvoor zal nog wel extra geld nodig zijn. De provincie wil de komende vijf jaar de bouw van circa 45 duizend woningen in Gelderland versnellen. Daarbij wordt ingezet op 9.500 extra woningen in het betaalbare segment.

Lees verder
2 maart 2020

SP-ers blokkeren ‘Over de Maas’ om granulietstort te voorkomen

Foto: Peter de Vos

Het SP-MilieuAlarm Team heeft 2 maart actie gevoerd bij de toegang tot gebied ‘Over de Maas’. De partij wil een einde aan het storten van vervuild granuliet in het natuurgebied. SP-kamerlid Cem Lacin en lokaal SP-fractievoorzitter Willeke van Ooijen stappen zelf ook in een boot. Lacin: “Onbegrijpelijk dat de minister de stort van granuliet laat doorgaan. Het lijkt erop dat de vergunning voor de stort in de achterkamertjes is geregeld. Daarnaast weet de minister niet eens wat het dumpen met granuliet in natuurgebieden precies voor gevolgen heeft voor het milieu. Eén grote gok en het milieu en omwonenden zijn er mogelijk de dupe van.”

Lees verder
29 januari 2019

Niet nog meer gif- en ploftreinen door Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

Afgelopen week heeft de minister een voorstel gedaan om meer gif- en ploftreinen toe te laten in Oost Nederland. In Gelderland zullen vooral Zutphen en Apeldoorn hier mee te maken krijgen. De SP en Partij voor de Dieren maken zich daar zorgen over en vragen aan de Provincie zich tegen dit plan te verzetten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier