h

Ruimte, wonen en milieu

7 oktober 2013

SP tegen herindeling en grenscorrectie Neder-Betuwe en Tiel

Tijdens de Statenvergadering van 25 september heeft de SP niet ingestemd met de voorgestelde herindeling en grenscorrectie van Neder-Betuwe en Tiel. Met dit plan wil de provincie een logistiek bedrijventerrein (Medel 2) mogelijk maken. De grenscorrectie loopt vooruit op de vaststelling van een bestemmingsplan om het bedrijventerrein mogelijk te maken. Er zijn volgens de SP teveel twijfels wat betreft de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein.

Lees verder
2 oktober 2013

SP tegen inpassingsplan Waalwaard

Tijdens de Statenvergadering van 25 september heeft de SP niet ingestemd met het inpassingsplan Waalwaard bij Dodewaard. Met dit plan wil de provincie de verplaatsing van zandwinningsbedrijf De Beijer mogelijk maken. Er zijn volgens de SP teveel vragen wat betreft de verkeersafwikkeling in het gebied en zijn er vragen over de zwaarte van de milieuvergunning. Volgens de Gelderse SP is dit de verkeerde locatie, is de verplaatsing te duur en is het inpassingsplan inhoudelijk onvoldoende.

Lees verder
11 september 2013

Succesvolle ronde tafelbijeenkomst stimuleren Gelderse bouw

Op initiatief van de Gelderse SP hield de provincie vandaag een ronde tafelgesprek over hoe de provincie Gelderland (met een deel van de Nuon-miljoenen) de bouw zouden kunnen stimuleren. Bouwers, woningcorporaties en anderen uit de wereld van bouwen en wonen kregen de gelegenheid om hun visie te delen met de provinciale politici.

Lees verder
12 augustus 2013

SP organiseert Ronde Tafel over de bouw

Op initiatief van de Gelderse SP wordt op 11 september een Ronde Tafel Gesprek gehouden met mensen uit de wereld van bouwen en wonen. Centrale vraag is hoe we (met een deel van de Nuon-miljoenen van de provincie Gelderland) de bouw zouden kunnen stimuleren. Aanleiding is het plan van de Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw.

Lees verder
26 juni 2013

Steun in staten voor SP-plan ‘Gelderland Bouwt Mee

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 26 juni heeft de SP-fractie haar plan om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw toegelicht. Diverse fracties gaven aan wel iets in het plan te zien. De SP-fractie gaat de zomer gebruiken om het plan verder uit te werken.

Lees verder
21 juni 2013

Ook coalitie wil nu Nuon-gelden investeren

De Gelderse coalitiepartijen willen 200 tot 400 miljoen van de Nuon-gelden investeren in de Gelderse economie, waaronder de bouw. Dat meldt De Gelderlander vandaag. De SP is blij met deze opening en ziet ruimte voor de uitvoering van haar plan 'Gelderland bouwt mee'.

Lees verder
3 juni 2013

SP-plan 'Gelderland bouwt mee' goed ontvangen

Het SP-plan om 200 miljoen van de ruim 4 miljard Nuon-geld te investeren in sociale woningbouw is goed ontvangen. Woningcorporaties en de bouwsector hebben aangegeven blij te zijn met het plan. Ook een aantal partijen in Provinciale Staten hebben als reactie op het SP-plan aangegeven bereid te zijn om een gedeelte van de Nuon-gelden in te zetten om te crisis aan te pakken.

Lees verder
2 juni 2013

Plan Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw

De Gelderse SP lanceert vandaag een plan om 200 miljoen van de NUON-miljarden van de provincie Gelderland te investeren in sociale woningbouw. Een bijdrage van 20.000 euro per woning stelt woningbouwcorporaties in staat de komende jaren 10.000 huurwoningen te bouwen of te renoveren. Met het plan getiteld ‘Gelderland bouwt mee’, wil de SP niet alleen de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten maar tevens de bouw weer op weg helpen en zo de Gelderse economie.

Lees verder
27 mei 2013

Provinciaal ingrijpen tegen megawinkelcentra blijft nodig

De stadsregio en de gemeenten rond Arnhem en Nijmegen hebben pasgeleden overeenstemming bereikt over de plannen voor enkele gebieden voor megawinkelcentra. Zo komt er in Arnhem-zuid een vestiging van Decathlon en worden de plannen bij Ressen tijdelijk in de ijskast gezet. Het aantal vierkante meters aan mogelijke winkelruimte is voorlopig met de helft verminderd en er mag alleen een bouwmarkt komen. Ondertussen blijft de vestiging van megawinkelcentra nog steeds mogelijk. Daarom wil de Gelderse SP dat de provincie alsnog ingrijpt.

Lees verder
8 april 2013

Provincie schuift tegenhouden megamall Ressen af op gemeenten

Het provinciebestuur is van plan om voorlopig niet in te grijpen bij de plannen voor een megawinkelcentrum bij Ressen. Zij vindt dat de gemeenten en de stadsregio Arnhem-Nijmegen het onderling moeten uitzoeken waar megawinkelcentra gewenst zijn. Dit blijkt uit antwoorden op statenvragen van SP-statenleden Alex Mink en Peter Lucassen. De SP wil de antwoorden van het college woensdag 10 april bespreken in de Statencommissie ROW.

Lees verder

Pagina's

U bent hier