h

Ruimte, wonen en milieu

28 september 2011

Motie van afkeuring over omstreden grondaankoop

Tijdens de Statenvergadering van 28 september hebben SP, GroenLinks en PVV en motie van afkeuring ingediend tegen gedeputeerde Verdaas. De motie werd ingediend tijdens het interpellatiedebat over de omstreden grondaankoop Waalwaard/ De Beijer.

Lees verder
23 september 2011

SP, PVV en GL verzoeken om interpellatiedebat over grondaankoop Waalwaard

De SP wil de komende statenvergadering (28 september) een interpellatiedebat voeren over de omstreden grondaankoop Waalwaard te Dodewaard. De provincie kocht het terrein in 2010 voor 3,6 miljoen euro terwijl deze enkele maanden eerder nog voor 3 ton van eigenaar wisselde. De SP wil weten of er verantwoord is omgegaan met gemeen-schapsgeld en krijgt daarbij steun van PVV en GroenLinks.

Lees verder
31 augustus 2011

SP wil volledige openbaarheid omstreden grondaankoop Waalwaard

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland wil niet alle stukken openbaar maken in de kwestie van de omstreden aankoop van grond op het Waalwaardterrein te Dodewaard. De SP-fractie had om de stukken gevraagd en is het er niet mee eens dat het college een deel van de stukken geheim wil houden. In september volgt een interpellatiedebat over de grondaankoop.

Lees verder
29 juli 2011

Wat doet provinciebestuur aan brandveiligheid bij twee Gelderse bedrijven?

BrandweerDe Gelderse SP-fractie wil graag weten hoe het met de brandveiligheid bij twee Gelderse bedrijven staat. De VROM-inspectie heeft onder 24 bedrijven onderzoek gedaan naar het risico van een soortgelijke brand zoals bij Chemie-pack in Moerdijk. Uit dit onderzoek bleek dat bij twee Gelderse bedrijven die qua milieuwetgeving onder het gezag van het provinciebestuur vallen – Dusseldorp Gevaarlijk Afval en PPG Coatings – de brandveiligheid nog niet op orde blijkt te zijn.

Lees verder
31 december 2010

Emile Roemer wandelt op 2 januari mee voor natuur in Rheden

Aanstaande zondag 2 januari zal Emile Roemer samen met SP-kamerlid Henk van Gerven en PvdA-fractievoorzitter Job Cohen aanwezig zijn bij een manifestatie op de Veluwezoom tegen de uitverkoop van de natuur. De coalitie Hart voor Natuur, waarin twintig natuur- en milieuorganisaties zijn verenigd, nodigt iedereen uit om op zondag 2 januari 2011 te genieten van de Nederlandse natuur. In ruim honderd natuurgebieden wensen boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers de bezoekers een gelukkig nieuwjaar.

Lees verder
10 november 2010

SP wil met motie beroep tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld handhaven

Tijdens de statenvergadering van 10 november probeert de SP om met een motie te voorkomen dat de provincie Gelderland het beroep tegen de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld, net over de grens bij Winterswijk, intrekt.
UPDATE 20:50 uur: de motie is verworpen.

Lees verder
10 november 2010

Staten laten zonnecelfabriek Helianthos in de steek

Provinciale Staten willen niets doen tegen de sluiting van de Arnhemse zonnecelfabriek Helianthos. Eigenaar NUON moet fors gaan bezuinigen en heeft geen geld om verder in de fabriek te investeren. De SP diende vandaag een motie in, waarin zij aan het dagelijks provinciebestuur vroeg om actie te ondernemen om de fabriek in Arnhem te houden. Maar de motie kon alleen rekenen op de steun van GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en de Groep van Bergen.
UPDATE 21:00 uur: de motie is verworpen. Volgens het college is alles gedaan om de fabriek te behouden.

Lees verder
14 april 2010

Provinciebestuur gaat aan de slag met oplossen vervuild asfalt

Gedeputeerde Van der Kolk van milieu gaat aan de slag met het aanpakken van vervuild asfalt. Dat bleek uit een door de SP aangevraagd debat tijdens de commissievergadering Milieu van vandaag. Volgens van der Kolk ligt het probleem vooral bij het Rijk omdat de beschikbare opslagplaatsen genoeg vervuild asfalt voor de komende 20 jaar hebben liggen. In de tussentijd zoekt zij ook uit of en hoe de provincie Gelderland kan eisen dat wegenbouwers het vervuilde asfalt thermisch gaan reinigen.

Lees verder
18 maart 2010

Gelders provinciebestuur niet blij met plannen Nieuw Hulckesteijn

Gedeputeerde Staten zijn bezorgd over de plannen van RGV met de Nijkerkse camping Nieuw Hulckesteijn. Eigenaar RGV wil de camping slopen en er nieuwe dure recreatiewoningen bouwen. De plannen leiden tot een nieuwe kleine stad aan de oude Zuiderzee. De nieuwe woningen hebben invloed op de natuur en kunnen leiden tot nieuwe gevallen van permanente bewoning. Gedeputeerde Verdaas is niet blij met de plannen en zal over deze punten op verzoek van de SP een zienswijze bij de gemeente Nijkerk indienen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier