h

Ruimte, wonen en milieu

23 november 2009

Gelderland moet gasboringen bij Winterswijk voorkomen

Het Australische mijnbouwbedrijf QGC wil bij Winterswijk gaan boren naar methaangas. Ondanks de provinciale tegenstand wil de minister van Economische Zaken deze proefboring gaan toestaan. De SP is tegen het verlenen van de opsporingsvergunning.

Lees verder
11 november 2009

Provincie moet keuze voor dienstauto’s op diesel opnieuw overwegen

De Gelderse fracties van SP en GroenLinks willen dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, hun keuze voor dienstauto’s op diesel heroverwegen. Voor het grootste deel van de provinciale dienstauto’s geldt dat zij op aardgas gaan rijden. Maar de dienstauto’s die door het provinciebestuur zelf worden gebruikt rijden vooralsnog op diesel. De fracties dienen daarom op woensdag bij de behandeling van de provinciale begroting een motie in waarin zij vragen om die keuze nog eens goed te bekijken.

Lees verder
2 juli 2009

SP stemt tegen uitkleden Ecologische Hoofdstructuur

De SP statenfractie heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli tegen de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gestemd. Deze herbegrenzing houdt onder andere in dat natuurgebieden niet langer in de EHS liggen om bouwprojecten mogelijk te maken. Bij de behandeling zat de publieke tribune vol met protesterende mensen voor het behoud van groen in Gelderland.

Lees verder
22 juni 2009

SP steunt burgerinitiatief uit Wilp voor alternatieven voor sloop

De Gelderse SP-fractie zal het burgerinitiatief van het Bewonerscomité Hofstraatbuurt (Wilp) dat 24 juni in de commissie RWM behandeld wordt, steunen. Fractievoorzitter Van Kaathoven: ‘Hiermee krijgen bewoners van met sloop bedreigde buurten de kans om met alternatieven te komen. Dat is goed voor het behoud van betaalbare woningen in Gelderland.’

Lees verder
8 juni 2009

SP: geen nieuwe helikopterhavens voor filemijders in Gelderland

De provincies worden binnenkort verantwoordelijk voor de kleine regionale luchthavens en helikopterhavens. Daarom bespraken Provinciale Staten op 27 mei j.l. een notitie over de Gelderse luchtvaartterreinen. In de notitie stellen Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, voor om niets aan het beleid te wijzigen, behalve dat nieuwe helikopterhavens alleen op enkele regionale bedrijventerreinen mogen komen. Voor de SP is dat niet genoeg:

Lees verder
25 februari 2009

Antwoord op statenvragen over camping De Zanding

Het dagelijks provinciebestuur heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de SP naar de ontwikkelingen rond camping De Zanding in Otterlo waar kampeerplaatsen dreigen te verdwijnen.

Lees verder
20 januari 2009

Tweede Kamerlid bezoekt bedreigde camping Nieuw Hulckesteijn (VIDEO)

Camping Nieuw Hulckesteijn dreigt te verdwijnen met al haar stacaravans en vaste gasten om plaats te maken voor dure recreatiewoningen. SP Tweede Kamerlid Hans van Leeuwen was op Nieuw Hulckesteijn in Nijkerk om de campingbewoners te steunen in hun strijd voor behoud van de camping.

Lees verder
7 januari 2009

SP stelt vragen over de Zanding in Otterlo

De SP fractie in provinciale staten heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde staten over de plannen voor het bouwen van 400 tot 450 recreatiewoningen op recreatiepark De Zanding in Otterlo.

Lees verder
27 november 2008

Vragen over niet betrekken inwoners Duitsland bij kunstwerk aan de grens

Het van oorsprong Duitse SP statenlid, Agnes Lewe, heeft het dagelijks provinciebestuur gevraagd waarom bij een project voor landschapskunst in de Gelderse Poort de bewoners aan de Duitse kant van de grens niet betrokken zijn en of dit vaker voorkomt. Lewe: 'Waarom iemand die nog geen 35 meter van het beoogde kunstwerk woont niet betrokken is, is voor mij een raadsel. Je zou denken dat anno 2008 bestuurders ook met mensen die toevallig aan de andere kant van de grens wonen rekening houden.'

Lees verder
25 november 2008

Bouw betaalbare woningen

Bouwfonds Nederland pleit voor de bouw van meer dure woningen, maar er is juist veel meer behoefte aan betaalbare woningen. SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven reageert op het pleidooi van Bouwfonds in een ingezonden artikel in de Gelderlander.

Lees verder

Pagina's

U bent hier