h

Provincie volgt Winterswijk bij beroep Wenningfeld

5 december 2009

Provincie volgt Winterswijk bij beroep Wenningfeld

De SP wil dat het door de Duitse overheid afgewezen bezwaar tegen de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld wordt aangevochten.

Na een unaniem aangenomen motie van de SP werd in 2007 door de provincie Gelderland bezwaar gemaakt tegen de nieuwe vergunning van het Duitse vliegveld Wennningfeld net over de grens bij Winterswijk. Twee jaar hoorde de provincie, gemeente en omwonenden vrijwel niets van de Duitse overheden en nu ligt er een afwijzing.

Wenningfeld protest

De gedeputeerde heeft ondertussen een informeel overleg opgestart met de zogenaamde Beirat en denkt dat beroep tegen de afwijzing van het bezwaar geen kans maakt. De SP pleitte in de commissie RWM van 2 december echter voor het wel degelijk aanvechten van de afwijzing en stelde voor een second opinion door een andere jurist te vragen. Die komt er niet. Ook stelde de SP voor het beroep in ieder geval in stand te houden tot er een evaluatie is van het functioneren van de Beirat. Wij hebben daar niet zo veel vertrouwen in maar de gedeputeerde kennelijk wel. Als het beroep eenmaal van tafel is kan het echter nooit meer terug komen.

Tijdens de discussie bleek dat een deel van de fracties net als de SP het beroep sowieso willen doorzetten ook al omdat nu gebleken is dat er geen enkele belemmering is voor het aantal vluchten en ook het aantal nachtvluchten. Hier was echter geen meerderheid voor. Deze meerderheid was er wel voor het doorzetten van het beroep wanneer Winterswijk dat ook doet, dus als Nederlandse overheden gezamenlijk optrekken en de lijn van Winterswijk dat vermoedelijk beroep zal aantekenen volgen.

De SP hoopt dat deze opstelling ertoe zal leiden dat zowel gemeente al provincie het beroep doorzetten. Intrekken kan altijd nog!

Motie SP tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld overgenomen

Wenningfeld: Winterswijk - Borken - Winterswijk

Protest tegen uitbreding vliegveld Wenningfeld

U bent hier