h

Motie SP tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld overgenomen

29 mei 2007

Motie SP tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld overgenomen

De motie van de Gelderse SP over vliegveld Wenningfeld net over de grens bij Winterswijk is overgenomen door gedeputeerde Verdaas tijdens de vergadering van provinciale staten van 29 mei. Hierdoor gaat de provincie alsnog bezwaar maken tegen de uitbreiding van het Duitse vliegveld. Gedeputeerde Verdaas kwam terug op zijn voornemen om niet langer formeel bezwaar aan te tekenen. De actievoerende bewoners zijn net als de SP blij dat de gedeputeerde van dit voornemen heeft afgezien. De provincie Gelderland zal nu net als de gemeente Winterswijk eerst ‘pro forma’ bezwaar maken tegen de uitbreiding en de komende tijd gebruiken om de zaak te onderbouwen.

Vliegveld Wenningfeld wil de start- en landingsbaan uitbreiden en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de Bezirksregierung Munster. Met een investering van miljoenen euro’s wordt de baan verlengd tot 1800 meter waardoor zwaardere vliegtuigen kunnen stijgen en landen. Bovendien kan het aantal vluchten met de nieuwe vergunning minstens verdrievoudigen (van 500 naar 1500 in de categorie zakenjets) en blijven nachtvluchten toegestaan. Gevolg hiervan is een toename van de overlast in Winterswijk voor bewoners en recreanten. Die komen naar dit waardevolle en beschermde gebied voor de rust en als die weg gaan blijven dan heeft Winterswijk dus naast een ecologische ook een grote economische schade van de uitbreiding.

Provinciale Staten hebben zich daarom eerder (in 2005) kritisch opgesteld in een brief aan de Duitse autoriteiten maar deze hebben alle geuite bezwaren resoluut van de hand gewezen en nu lag de vraag voor om wel of geen bezwaar aan te tekenen. Gedeputeerde Verdaas wilde juridische strijd opgeven. Hij zag geen geen gronden waarop met succes bezwaar gemaakt zou kunnen worden. Ondertussen is echter gebleken dat de informatie van omwonenden klopt dat met de vergunning het aantal vliegbewegingen in de zwaardere categorie (meer dan 5,7 ton, de zogenaamde zakenjets) verdrievoudigt van 500 naar 1500. Hierdoor ziet de gedeputeerde alsnog mogelijkheden om succesvol bezwaar te maken. De motie ingediend door de SP, mede namens GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 kon daarmee op brede steun in de staten rekenen en werd door de gedeputeerde overgenomen.

De SP paste de motie (aangekondigd tijdens de commissie van 9 mei) om die brede steun te krijgen wel aan door de toevoeging ‘pro forma’ bij het bezwaar. Door nu vast per brief aan te geven dat de provincie bezwaar maakt, zit de provincie in procedure en kan de gedeputeerde ondertussen de juiste deskundigen raadplegen om tot een gedegen onderbouwde en kansrijke argumentatie te komen. Dit is precies wat de omwonenden adviseerden en ook de manier waarop de gemeente Winterswijk het aanpakt.

Statenlid Eric van Kaathoven is blij dat de motie, zijn eerste als nieuwbakken statenlid, overgenomen is: ‘Dit is een belangrijke overwinning voor de mensen in Winterswijk. Dankzij hun grondige onderzoek kwam boven tafel dat er wel degelijk meer vluchten en dus meer overlast komt. En dat was voor andere partijen en de gedeputeerde aanleiding om toch bezwaar te maken. Ik dank allen die zich voor dit mooie resultaat hebben ingezet, van welke politieke kleur ze ook zijn.’

De SP blijft de ontwikkelingen overigens wel kritisch volgen als verklaard tegenstander van de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld.

U bent hier