h

Alliander / NUON

Foto: Matthias van Hunnik

11 september 2017

Te zot voor woorden: 500.000 voor vertrekkende Alliander-topman

Foto: Peter de Vos

De SP wil van het provinciebestuur van Gelderland weten wat zij vinden van de bespottelijk hoge vertrekpremie voor Alliander-topman Peter Molengraaf. Gelderland is grootaandeelhouder van Alliander. De SP is al eerder in verzet gekomen tegen de torenhoge beloningen die er bij het publieke bedrijf worden uitgedeeld aan het topmanagement. De SP zal hierover woensdag 13 september vragen stellen in de commissie Algemeen bestuur van Provinciale Staten.

Lees verder
6 april 2016

SP wil ingrijpen Provincie bij topsalarissen en buitenlandse avonturen Alliander

De Gelderse SP heeft voorgesteld dat de de provincie Gelderland als groot-aandeelhouder steviger druk uitoefent op netwerkbedrijf Alliander om haar beleid te veranderen. De SP vindt dat de beloningen van topbestuurders moeten worden afgebouwd naar de WNT (Balkenende)-norm. Ook vindt de SP dat Alliander zich meer moet concentreren op haar kerntaak van netwerkbeheerder en minder energie moet steken in allerlei zogenaamde innovatieve dochterbedrijfje en buitenlandse avonturen.

Lees verder
17 februari 2016

Rooie sheriffs in actie: Provincie moet Alliander-cowboys tot de orde roepen

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 17 februari heeft een groep 'rooie sheriffs' van de SP de Provinciale Staten aangespoord om netwerkbedrijf Alliander tot de orde te roepen vanwege de buitensporig hoge topsalarissen bij het bedrijf. Voor aanvang van de commissievergaderingen deelden de rooie sheriffs lasso's uit aan politici.  Ook gedeputeerde Jan Markink werd een lasso aangeboden om Alliander in het gareel te brengen. De provincie Gelderland is met 44% de grootste aandeelhouder van Alliander. Volgens de SP moet ze die positie gebruiken om flink invloed uit te oefenen op het netwerkbedrijf.

Lees verder
29 januari 2016

SP: Provincie moet lef tonen en topinkomens Alliander halt toeroepen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP-fractie wil dat de provincie Gelderland ingrijpt in het beloningsbeleid van Alliander. Door een maas in de Wet Normering Topinkomens weet de top van het publieke bedrijf zichzelf flink te verrijken. Twee van de topbestuurders strijken jaarlijks vier ton op. De SP wil met Gedeputeerde Staten in debat over hoe en wanneer de provincie, als grootste aandeelhouder van het netwerkbedrijf, nu eens echt hiertegen in actie komt.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
12 oktober 2015

SP schudt Alliander wakker: stop de topsalarissen!

Foto: Peter de Vos

Maandagochtend 12 oktober heeft de Gelderse SP actie gevoerd bij Netwerkbedrijf Alliander uit protest tegen hun beloningsbeleid voor het topmanagement. SP Statenlid Paul Kusters heeft Alliander-topman Peter Molengraaf een wekker aangeboden. De partij vind namelijk dat het tijd is dat de Alliander-top wakker wordt en haar topsalarissen snel terugbrengt onder de Balkenende-norm (WNT).

Lees verder
18 augustus 2015

Top Alliander speelt vies spel met beloningsregels

De Gelderse SP is verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Alliander, dat voor een groot deel eigendom is van de provincie Gelderland, zoekt volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad bewust de mazen in de wet op. Volgens de SP is het hoog tijd dat het provinciebestuur als belangrijkste aandeelhouder stevig optreedt: de bestuurders van Alliander moet dringend een halt worden toegeroepen.

Lees verder
5 november 2014

Provincie doof voor discussie topbeloningen Liander

“Het provinciebestuur is doof voor maatschappelijke discussie over  topbeloningen en blijft liever op haar handen zitten.” Dat stelt de Gelderse SP op basis van de beantwoording van schriftelijke vragen die ze hebben gesteld over de te hoge prijzen die Liander heeft gerekend en de te hoge topbeloningen bij het netwerkbedrijf.

Lees verder
1 oktober 2014

Netwerkbeheerder Liander heeft zich onterecht rijk gerekend

Uit onderzoek blijkt dat regionale netbeheerders ze jarenlang voor flinke bedragen te veel of juist te weinig in rekening gebracht bij consumenten en bedrijven. Ook Liander, en dochter van Alliander, waar de provincie Gelderland aandeelhouder van is. De Gelderse SP wil van Gedeputeerde Staten weten of ze gaan aandringen op verlaging van de tarieven.

Lees verder
2 juli 2014

SP wil opheldering over topsalarissen Liander

De Gelderse SP-fractie wil volgende week tijdens de Statenvergadering vragen stellen aan Gedeputeerde Staten over de hoge beloningen bij netbeheerder Liander. Liander, een dochterbedrijf van Alliander, heeft in het afgelopen jaar aan 34 topmensen salarissen betaald die (ver) boven de Balkenendenorm liggen. De provincie Gelderland is aandeelhouder van Liander, samen met Friesland, Noord-Holland, Flevoland en diverse gemeenten, waaronder Amsterdam. De SP wil van Gedeputeerde Staten weten hoe dit mogelijk is en wat zij gaan doen om de salarissen terug te brengen tot de wettelijke norm.

Lees verder

Pagina's

U bent hier