h

Gelderland Leest - Bibliotheken

17 januari 2020

SP vreest voor bezuiniging op aanpak laaggeletterdheid

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Gelderse aanpak van laaggeletterdheid dreigt de dupe te worden van bezuinigen door het ministerie van Onderwijs. Begin januari is gebleken dat de minister van OCW de loon- en prijsindex 2019 van 1,8 miljoen euro op de reguliere educatie-uitkering structureel niet aan gemeenten wil verlenen. De minister geeft ook geen garantie dat in de komende periode wel geïndexeerd wordt. De SP wil daarom van het provinciebestuur weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de strijd tegen laaggeletterdheid in onze provincie.

Lees verder
11 april 2018

SP blij met plan bibliotheken en laaggeletterdheid

Naar aanleiding van een motie van de SP heeft het provinciebestuur afgelopen week een plan van aanpak Bibliotheken en Laaggeletterdheid vastgesteld. De SP is blij dat de provincie met dit plan de strijd aangaat met laaggeletterdheid.

Lees verder
28 maart 2017

SP krijgt Gelderland aan het lezen

Naar aanleiding van een voorstel van de SP om laaggeletterdheid aan te pakken komt de provincie met een plan hiervoor. Dat heeft het provinciebestuur in haar nieuwe bibliotheekbeleid opgenomen. In Gelderland zijn er steeds meer mensen - jong én oud - die niet goed kunnen lezen en schrijven. De SP is daarom blij dat de provincie hier mee aan de slag gaat.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
2 april 2014

Symposium “Gelderland leest” een succes

Op 28 maart 2014 organiseerde de Gelderse SP-Statenfractie een symposium over de toekomst van de bibliotheken in Gelderland. Rond 50 bezoekers luisterden naar interessante sprekers en discussieerden samen met een deskundig panel over het rapport “Gelderland leest”. Gedeputeerde Traag beloofde dat ze het initiatief zou nemen om belanghebbenden bij elkaar te brengen om hier een vervolg aan te geven.

Lees verder
26 maart 2014

SP presenteert toekomstplan Gelderse bibliotheken “Gelderland Leest”

De SP presenteert vandaag het plan “Gelderland Leest” waarin de partij een minimumnorm wil stellen voor bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. De SP heeft onderzoek gedaan naar het verdwijnen van bibliotheekvoorzieningen in Gelderland en constateerde dat het aantal bibliotheekvoorzieningen hard achteruit is gegaan. Met dit plan willen de SP een aanzet geven om ervoor te zorgen dat iedereen in Gelderland een goede bibliotheek in de buurt heeft. Het plan zal besproken worden met experts en politici tijdens het symposium “Gelderland Leest”aanstaande vrijdag 28 maart om 15:00 in het Rozet in Arnhem.

Lees verder
28 februari 2014

Gelderse SP organiseert symposium 'Gelderland leest'

De Gelderse SP organiseert op vrijdag 28 maart in de bibliotheek De Rozet te Arnhem een symposium over de toekomst van de bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Het aantal bibliotheekvoorzieningen loopt flink terug. Waarom is dat erg? Wat kunnen gemeenten eraan doen? En wat is de rol van de provincie?

Lees verder
10 april 2013

Antwoorden op vragen over verdwijnen Gelderse bibliotheken teleurstellend

Het college van Gedeputeerde Staten heeft onlangs gereageerd op de vragen die door SP-statenlid Peter de Vos gesteld zijn. Het college geeft aan dat er periodiek overleg plaats vindt met het Gelderse bibliotheeknetwerk maar dat het niet vooraf op de hoogte gesteld wordt van bezuinigingen en bibliotheeksluitingen in de Gelderse gemeenten. GS beschikt noch over oude, noch over actuele gegevens betreffende het aantal bibliotheekvoorzieningen in Gelderland ener is geen Gelders bibliotheekplan in de maak. Pas in juni 2013 komt er meer informatie beschikbaar.

Lees verder
28 februari 2013

SP stelt vragen over biebsluitingen in Gelderland

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de sluiting van bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Terwijl de provincie bezig is met plannen voor behoud van biebvoorzieningen worden toch nog steeds vestigingen gesloten en biebbushaltes opgeheven.

Lees verder
2 juli 2012

Staten vragen extra aandacht voor bibliotheken

Een meerderheid van de Provinciale Staten steunt het voorstel van SP en PvdA om samen met gemeenten te gaan kijken hoe een netwerk van bibliotheekvoorzieningen in stand kan blijven. Zo kan voorkomen worden dat door bezuinigingen witte gebieden ontstaan waar mensen nauwelijks nog in staat zijn boeken te lenen. Ook wordt er vijf ton extra uitgetrokken voor bibliotheekvernieuwing.

Lees verder

Pagina's

U bent hier