h

SP blij met plan bibliotheken en laaggeletterdheid

11 april 2018

SP blij met plan bibliotheken en laaggeletterdheid

Naar aanleiding van een motie van de SP heeft het provinciebestuur afgelopen week een plan van aanpak Bibliotheken en Laaggeletterdheid vastgesteld. De SP is blij dat de provincie met dit plan de strijd aangaat met laaggeletterdheid.

SP-Statenlid Peter de Vos is de initiatiefnemer van het plan: “Ik heb destijds in Provinciale Staten steun gekregen voor mijn voorstel om een aanvalsplan op te stellen tegen de laaggeletterdheid. Afgelopen jaren is het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven toegenomen. Het is goed dat de provincie samen met andere organisaties hiermee aan de slag gaat.”

Onderdelen van het plan zijn een kennisplatform, een provincie-brede campagne, Gelderse projecten en monitoring. De provincie heeft dit plan ontwikkeld samen met Rijnbrink en de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Maastricht University en de partners van gemeenten, onderwijs, Stichting Lezen & Schrijven.

Laaggeletterdheid is ook in Gelderland een hardnekkig en breed maatschappelijk probleem: ongeveer 10% van de mensen tussen 15 – 65 jaar is laaggeletterd, dat zijn ongeveer 140.000 personen. Voor deze mensen is het vaak moeilijk om goed in maatschappij te kunnen functioneren. Peter de Vos: “Onvoldoende lezen en schrijven vergroot de tweedeling, het is van invloed op het werk, de opvoeding en zelfs de gezondheid van mensen. En de economische schade is ook groot. Landelijk kost dat ongeveer een half miljard euro per jaar. Daarom hebben we ons in het verleden ook met hand en tand verzet tegen bezuinigingen op bibliotheken en bibliobussen. Dit plan laat juist zien hoe belangrijk bibliotheken bij de aanpak van laaggeletterdheid.”

Reactie toevoegen

U bent hier