h

Ambulancezorg

12 juni 2012

SP stelt vragen naar aanleiding noodkreet vakbond ambulancepersoneel

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerden over de kwaliteit van de ambulancezorg in Gelderland. Dit naar aanleiding van een noodkreet van vakbond AbvaKabo-FNV dat de Nederlandse ambulancezorg op een aantal punten tekortschiet. De SP-fractie heeft in het verleden meer malen aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de ambulancezorg in Gelderland en in het bijzonder de aanrijdtijden waaraan ambulances in verschillende delen van de provincie nog steeds niet voldoen.

Lees verder
29 januari 2012

Gelderland moet meer zorg besteden aan het ambulancevervoer

SGP en SP hebben woensdag 25 januari jl. wederom aandacht gevraagd voor de problemen met de het ambulancevervoer. Ook dit jaar is de provincie is nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht en de vergunningverlening van het ambulancevervoer. Volgend jaar komt het ambulance-vervoer onder toezicht van het Rijk.

Lees verder
21 december 2011

Antwoorden van het college van GS over het ambulancevervoer teleurstellend

Het college heeft onlangs gereageerd op de vragen die vanuit de SP-fractie door statenlid Peter Lucassen. Het college betreurt de incidenten waarbij ambulances niet de plaats van bestemming konden vinden. Maar het college is niet van plan om hier actie op te ondernemen, om dat het volgens het college slechts incidenten zijn.

Lees verder
1 november 2011

SP stelt vragen over bereikbaarheidsproblemen ambulances

Uit onderzoek van omroep Gelderland is gebleken dat de laatste tijd steeds vaker ambulances in Gelderland er niet in slagen om een bestemming in hun navigatiesysteem te vinden. Daardoor kwamen zij onnodig laat op hun bestemming. De SP wil van het Gelderse college van GS – als toezichthouder van de ambulancevoorziening – weten wat ze gaan doen aan deze problemen.

Lees verder
2 februari 2011

SP presenteert blunder top-10 van Provinciebestuur

Tijdens het debat over de afgelopen bestuursperiode presenteert SP-lijsttrekker Eric van Kaathoven een blunder top-10 van het huidige provinciebestuur. Van Kaathoven: “Het college is zelf erg tevreden maar dat maakt op ons niet zoveel indruk. Het doet ons denken aan die reclame van vroeger van WC-eend ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend!’.”

Lees verder
10 november 2010

Gelderse SP wil extra geld voor ambulances

De Gelderse SP zal op 10 november bij de behandeling van de provinciale begroting 2011 voorstellen om nog eenmalig 1 miljoen euro uit te trekken voor de ambulancezorg. De afgelopen jaren stak de provincie al geld in het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances bij spoedgevallen. In enkele regio’s rijden de ambulances echter nog steeds niet op tijd.
UPDATE: het amendement kreeg alleen steun van de SP, GroenLinks, SGP en Groep van Bergen.

Lees verder
8 oktober 2010

SP wil onderzoek aanrijtijden ambulances Aalten en Dinxperlo

De Gelderse SP maakt zich zorgen over de aanrijtijden van ambulances naar Aalten, Dinxperlo en de buurtschappen. Die voldoen niet aan de wettelijke eis van 15 minuten ter plaatse, na een melding. De SP wil dat de provincie gaat onderzoeken hoe de situatie voor inwoners voor dat gedeelte van de Achterhoek verbeterd kan worden.

Lees verder
18 maart 2010

Provincie moet harde eisen stellen aan vergunningen ambulances

De plannen voor marktwerking in de ambulancezorg zijn van tafel, tot grote tevredenheid van de Gelderse SP. In ruil daarvoor komt er een vergunningensysteem waarbij één ambulancevervoerder per regio voor vier jaar het recht krijgt om het vervoer te verzorgen. De minister stelt daarbij eisen via het programma van eisen. De provincies hebben daarbij een adviesrecht. De Gelderse SP wil dat de provincie Gelderland harde eisen gaat stellen bij het opstellen van dat programma waaraan ambulancevervoerders moeten voldoen.

Lees verder
11 maart 2010

Gelderse SP blij met afblazen marktwerking ambulancezorg

De plannen om marktwerking in de ambulancezorg in te voeren zijn van tafel. Dat is de uitkomst in het Kamerdebat van donderdag 11 maart, het gevolg van een jarenlange strijd tegen de vermarkting van de ambulances. Gelders SP-statenlid Cobi van Driel is blij met de uitkomst: “Dit is een overwinning voor diegenen die vinden dat belangrijke publieke zaken zoals ambulancezorg niet in handen van de vrije markt mogen vallen.

Lees verder
18 april 2008

SP blij met steun VVD voor extra geld ambulances

De SP staat niet langer alleen in het idee dat de provincie Gelderland extra geld uit moet trekken om ervoor te zorgen dat ambulances in heel Gelderland op tijd komen. De SP had eerder kritiek op het college dat via een prijsvraag een miljoen uitgeeft en daarmee maar een regio behoorlijk en een andere een beetje helpt. Alle Gelderlanders hebben er recht op dat ambulances op tijd komen en een rijke provincie als Gelderland kan dat best betalen. Zo betoogde de SP in de statenvergadering van november afgelopen jaar. Toen leek de SP nog vrij alleen te staan in haar standpunt. Nu sluit ook de VVD zich hierbij aan blijkens onderstaand bericht van TV Gelderland teletekst. De SP is hier blij mee en hoopt dat meer partijen zullen volgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier