h

Gelderland moet meer zorg besteden aan het ambulancevervoer

29 januari 2012

Gelderland moet meer zorg besteden aan het ambulancevervoer

SGP en SP hebben woensdag 25 januari jl. wederom aandacht gevraagd voor de problemen met de het ambulancevervoer. Ook dit jaar is de provincie is nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht en de vergunningverlening van het ambulancevervoer. Volgend jaar komt het ambulance-vervoer onder toezicht van het Rijk.

Peter LucassenSP Statenlid Peter Lucassen: β€œDe aanrijtijden van ambulances bij spoedritten zijn nog steeds regelmatig langer dan de norm van 15 minuten. En er zijn ook incidenten dat ambulances bepaalde adressen niet kunnen vinden. Dat kan levensbedreigende situaties als gevolg hebben.”

SP en SGP drongen er bij het college van GS op aan dat de provincie meer werk gaat maken van die verantwoordelijkheid. Het college heeft toegezegd dat ze na een onderzoek naar de problematiek op korte termijn met de staten in discussie gaat over de te nemen maatregelen.

De SP heeft in het verleden al vaker aandacht gevraagd voor de problemen met Gelderse ambulances. Lucassen: β€œ De provincie meer zorg besteden aan het ambulancevervoer. We hebben in Provinciale Staten meerdere voorstellen gedaan om er extra geld bij te leggen, zodat er o.a. meer uitrukposten kunnen worden gerealiseerd. Tot nu toe zijn is daar nog geen meerderheid voor te vinden in de Staten.”

SP stelt vragen over bereikbaarheidsproblemen ambulances

U bent hier