h

Sport

25 september 2023

SP Gelderland: Geen geld provincie voor EK Baanwielrennen

Foto: Elpoca / Wikimedia Commons

De fractie van de Gelderse SP zal bij de vergadering van provinciale staten op 27 september een amendement indienen om de voorgestelde 115.000 euro bijdrage aan het EK Baanwielrennen bij Omnisport in Apeldoorn 2024 te schrappen. De SP vindt dat er geen gemeenschapsgeld in topsportevenementen gestopt moet worden en wil dat geld liever inzetten voor breedtesport.

Lees verder
6 april 2021

Geen gemeenschapsgeld naar WK wielrennen

Foto: Maarten van Maanen / Creative Commons

Er moet geen Gelderse subsidie naar het Super WK Wielrennen 2027. Dat vindt de SP-fractie in de Provinciale Staten naar aanleiding van berichten in de krant dat Gelderland dit wielevenement wil binnenhalen. In plaats daarvan wil de SP meer sportvoorzieningen op buurt- en wijkniveau.

Lees verder
25 september 2020

Investeer in sport voor iedereen en meet de resultaten

De SP is tevreden over de inzet van de provincie om Gelderlanders aan het sporten te krijgen. Wel vindt de partij dat de resultaten ook meetbaar moeten zijn. Daarvoor diende kersvers Statenlid Esther Portegies een voorstel in. Ze wil weten wat de investeringen opleveren voor het sportgedrag en de gezondheid van de Gelderlanders. Verder vindt de SP het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in stand blijven in onze provincie.

Lees verder
16 september 2019

Alleen maar voetbal in Gelredome?

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Provincie Gelderland zoekt uit of er mogelijkheden zijn om het Gelredome aan Vitesse te verkopen. Dat lijkt, op het eerste gezicht, misschien een goed idee, want het Gelredome is de thuisbasis van de voetbalclub. Maar de Provincie heeft meebetaald aan de bouw van het stadion, zodat er behalve voetbal ook culturele en andere sportevenementen georganiseerd zouden kunnen worden. Komen die bij verkoop dan in gevaar?

Lees verder
30 januari 2017

Gelders sportbeleid heeft niks geleerd van Giro-fouten

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft tijdens de Statenvergadering van 25 januari dringend verzocht de ondertekening van het Gelderse Sportakkoord uit te stellen. Het Gelderse Sportakkoord is een overeenkomst tussen verschillende partijen zoals de provincie, gemeenten, sportbonden en andere belanghebbenden. Volgens de SP gaat een te groot deel van het geld in het Sportakkoord naar topsport en niet voldoende naar amateur- en breedtesport. De Gelderse socialisten vinden dat de provincie eerst maar eens de lessen van de Giro-evaluatie mee moeten nemen in het akkoord.

Lees verder
6 december 2016

Tekort Giro is geen verrassing

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is niet verrast door het tekort op de eindafrekening van de Giro-start. De partij vindt het jammer dat de economische spin-off zo beperkt is gebleken. Daarnaast is het aantal mensen dat zelf is gaan sporten niet toegenomen door de komst van de Giro naar Gelderland. Mede vanwege het beperkt aantal sponsoren heeft "de overheid" ongeveer 10 miljoen gemeenschapsgeld besteed aan een commercieel topsport-evenement. De SP had dat geld liever gestoken in “sport voor iedereen.”

Lees verder
15 juni 2016

SP: verruil Company Games voor echte breedtesport

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is krititisch over het sportevenementenbeleid van de provincie. Met het recentelijke binnenhalen van de European Company Sport Games 2021 wordt er volgens de SP opnieuw geld besteed aan een groots evenement waar de gewone Gelderlander niet van profiteerd, laat staan van gaat sporten. SP Statenlid Erik Braam vroeg in zijn maidenspeech om de 5 ton die besteed worden aan de Games anders te investeren. De SP ziet het geld liever gaan naar echte amateursport, of bijvoorbeeld de competitie de Fitste Organisatie van Gelderland (FovG).

Lees verder
18 april 2016

SP wil opheldering over kosten Giro

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de kosten voor de organisatie van de Giro in Gelderland begin mei. Op 6 april werd bekend gemaakt dat de organisatie nog met een gat van 1,6 miljoen euro zit. Daarnaast maakt de SP zich er zorgen over dat er na het evenement nog allerlei bijkomende kosten tevoorschijn zullen komen waar de provincie voor moet opdraaien.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
1 juli 2015

Wel de Giro, niet de centen

Foto: SP / www.girogelderland.nl

Vrijdag 26 juni heeft de organisatie van de Giro d’italia bekendgemaakt dat deze wielerronde start in Gelderland. De Italiaanse wielerwedstrijd zal onder andere Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aandoen. De financiering van is echter nog niet rond omdat de verwachtte rijksbijdrage van 2,5 miljoen en de sponsoropbrengsten van 2 miljoen nog lang niet zeker zijn. De SP ziet liever dat de provincie geld investeert in amateur en breedtesport voor alle Gelderlanders.

Lees verder

U bent hier