h

Gelderland Bouwt Mee

10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
24 december 2014

SP blij met investering in nieuwe bouw- en renovatieplannen woningen

De Gelderse SP heeft tijdens de Statenvergadering van 17 december ingestemd met 31 nieuwe projecten in het kader van het Impulsplan Wonen. Dit plan is bedoeld om de bouw in Gelderland weer op gang te brengen en zo ook de Gelderse economie. De SP is blij dat er zo nog meer geïnvesteerd wordt in de Gelderse economie

Lees verder
13 november 2013

SP blij met investering Nuon-miljoenen in Gelderse samenleving

Bij de begrotingsbehandeling in provinciale Staten heeft de SP met tevredenheid ingestemd met de plannen om 250 miljoen euro van de Nuon-miljarden te investeren in de Gelderse samenleving. Meer dan een derde van dat bedrag wordt geïnvesteerd in bouwen en wonen. Daarmee komt het provinciebestuur een heel eind tegemoet aan het SP-plan “Gelderland Bouwt Mee” om de Gelderse bouw te stimuleren.

Lees verder
11 september 2013

Succesvolle ronde tafelbijeenkomst stimuleren Gelderse bouw

Op initiatief van de Gelderse SP hield de provincie vandaag een ronde tafelgesprek over hoe de provincie Gelderland (met een deel van de Nuon-miljoenen) de bouw zouden kunnen stimuleren. Bouwers, woningcorporaties en anderen uit de wereld van bouwen en wonen kregen de gelegenheid om hun visie te delen met de provinciale politici.

Lees verder
12 augustus 2013

SP organiseert Ronde Tafel over de bouw

Op initiatief van de Gelderse SP wordt op 11 september een Ronde Tafel Gesprek gehouden met mensen uit de wereld van bouwen en wonen. Centrale vraag is hoe we (met een deel van de Nuon-miljoenen van de provincie Gelderland) de bouw zouden kunnen stimuleren. Aanleiding is het plan van de Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw.

Lees verder
26 juni 2013

Steun in staten voor SP-plan ‘Gelderland Bouwt Mee

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 26 juni heeft de SP-fractie haar plan om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw toegelicht. Diverse fracties gaven aan wel iets in het plan te zien. De SP-fractie gaat de zomer gebruiken om het plan verder uit te werken.

Lees verder
21 juni 2013

Ook coalitie wil nu Nuon-gelden investeren

De Gelderse coalitiepartijen willen 200 tot 400 miljoen van de Nuon-gelden investeren in de Gelderse economie, waaronder de bouw. Dat meldt De Gelderlander vandaag. De SP is blij met deze opening en ziet ruimte voor de uitvoering van haar plan 'Gelderland bouwt mee'.

Lees verder
3 juni 2013

SP-plan 'Gelderland bouwt mee' goed ontvangen

Het SP-plan om 200 miljoen van de ruim 4 miljard Nuon-geld te investeren in sociale woningbouw is goed ontvangen. Woningcorporaties en de bouwsector hebben aangegeven blij te zijn met het plan. Ook een aantal partijen in Provinciale Staten hebben als reactie op het SP-plan aangegeven bereid te zijn om een gedeelte van de Nuon-gelden in te zetten om te crisis aan te pakken.

Lees verder
2 juni 2013

Plan Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw

De Gelderse SP lanceert vandaag een plan om 200 miljoen van de NUON-miljarden van de provincie Gelderland te investeren in sociale woningbouw. Een bijdrage van 20.000 euro per woning stelt woningbouwcorporaties in staat de komende jaren 10.000 huurwoningen te bouwen of te renoveren. Met het plan getiteld ‘Gelderland bouwt mee’, wil de SP niet alleen de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten maar tevens de bouw weer op weg helpen en zo de Gelderse economie.

Lees verder

U bent hier