h

SP blij met investering Nuon-miljoenen in Gelderse samenleving

13 november 2013

SP blij met investering Nuon-miljoenen in Gelderse samenleving

Bij de begrotingsbehandeling in provinciale Staten heeft de SP met tevredenheid ingestemd met de plannen om 250 miljoen euro van de Nuon-miljarden te investeren in de Gelderse samenleving. Meer dan een derde van dat bedrag wordt geïnvesteerd in bouwen en wonen. Daarmee komt het provinciebestuur een heel eind tegemoet aan het SP-plan “Gelderland Bouwt Mee” om de Gelderse bouw te stimuleren.

De Provincie wil met de extra investeringen de Gelderse economie weer op gang en mensen aan het werk helpen en de crisis te lijf gaan. SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “De SP koos voor de laatste Statenverkiezingen er al voor om een deel van het Nuon-geld te investeren in de samenleving. Lange tijd was het coalitieakkoord heilig en leek er geen ruimte om extra Nuon-gelden te investeren in de Gelderse samenleving. En ondertussen werd de economische crisis steeds heviger. Mensen die hun banen kwijt raakten en raken, bedrijven die failliet gingen en gaan. Extra bezuinigingen vanuit het kabinet die ons land nog verder de recessie in drukten. Daarom was de tijd nu echt wel rijp voor investeringen om de crisis tegen te gaan.”


Tijdens het debat bood SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven bouwhelmen aan aan leden van het college onder het motto "Gelderland bouwt mee!"

De SP lanceerde in juni 2013 een investeringsplan voor de Gelderse bouwsector. stelden voor om 200 miljoen van de Nuon-miljarden te investeren in de Bouw. Woningcorporaties zouden met dat geld woningen kunnen bouwen en verbouwen, jongeren zouden weer werkervaring op kunnen doen en bouwvakkers zouden weer aan de slag kunnen. Het plan zou een snelle en stevige impuls voor de Gelderse economie opleveren. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen door de bouwsector, woningcorporaties maar ook door een aantal andere partijen. Er wordt 250 miljoen extra geïnvesteerd in de Gelderse samenleving en een aanzienlijk deel daarvan gaat naar de bouw. Van Kaathoven: “Met deze investeringsplannen die nu voorliggen is volgens ons de koers bijgesteld in de goede richting. Dagobert Duck, de zijn geld oppot in zijn pakhuis, heeft plaats gemaakt voor Bob de Bouwer. En daar is de SP blij mee!”

De investeringsimpuls omvat niet alleen de bouwsector. Het pakket bevat ook maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, investeringen in mobiliteit, in duurzaamheid, in cultureel erfgoed als de Eusebiuskerk in Arnhem en de Stevenskerk in Nijmegen en in breedband op het platteland. Van Kaathoven: “Dit is een mooi pakket waarvan ook wij denken dat het in grote lijnen voldoet aan de eis dat we er over 5 of 10 jaar nog wat aan hebben, dat het snel uitvoerbaar is en dat het Gelderlanders aan het werk helpt.”

SP-plan “Gelderland Bouwt Mee”

U bent hier