h

A15

22 juni 2017

SP wil Gelderlanders vrijstellen van tol op doorgetrokken A15

Foto: Matthias van Hunnik

De Gelderse SP wil dat inwoners gratis over de door te trekken A15 en bijbehorende tolbrug tussen Bemmel en Zevenaar kunnen rijden. De doortrekking van de rijksweg wordt mede gefinancierd door 360 miljoen euro van de provincie. Dat geld is van de inwoners van Gelderland. Volgens de SP moet voorkomen worden dat Gelderlanders dubbel betalen. De partij dient een motie hierover in tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten op 28 juni.

Lees verder
7 november 2016

Gelderse SP wil provinciale bijdrage aan Dorpensingel-Oost bij Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse Statenfractie van de SP komt met een voorstel om de provincie bij te laten dragen aan de aanleg van de Dorpensingel-Oost. Deze weg is bedoeld voor regionaal en lokaal verkeer tussen het snel groeiende Nijmegen-Noord en Bemmel. Met deze weg kan bovendien voorkomen worden dat al het regionale verkeer door het kleine dorp Ressen moet gaan.

Lees verder
17 november 2013

SP steunt verzet tegen verkeersplannen Randstadkabinet

Afgelopen woensdag steunde de SP tijdens de Statenvergadering twee uitspraken van Provinciale Staten tegen maatregelen van het Randstadskabinet van VVD en PvdA om automobilisten en treinreizigers op kosten te jagen. De afschaffing van de rode dieselkorting en een te hoge tolheffing op de A15 pakt mensen die gebruik maken van deze snelweg en de regionale treinen in de Achterhoek en Betuwe hard in de portemonnee en maakt miljoeneninvesteringen vanuit de provincie nutteloos.

Lees verder
26 januari 2012

Geen onderzoek naar kosten tunnel A15

a15Er komt waarschijnlijk geen onderzoek naar een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal waar de snelweg A15 in komt te leggen. De Expertgroep A15, bestaande uit tunneldeskundigen, onderzocht op verzoek van de gemeente Lingewaard of de tunnel kan worden aangelegd en binnen het budget voor de doortrekking van de snelweg past. Gedeputeerde Bieze (VVD) ziet niets in een tunnel en wil alleen nog een overleg met de Expertgroep en Rijkswaterstaat organiseren.

Lees verder
29 september 2011

SP: doortrekking A15 is geen champagne waard

De SP blijft tegen de doortrekking van de A15. Gisteren besloten provinciale staten om 260 miljoen euro extra uit te trekken voor de doortrekking van de snelweg. De SP had dit geld liever in de huidige snelwegen en spoorlijnen geïnvesteerd.

Lees verder
15 september 2011

SP int Biezebelasting bij informatiebijeenkomst A15

Alex MinkDe SP afdelingen uit Lingewaard en de Liemers hebben donderdag 15 september samen met de SP Statenfractie belastingaanslagen voor de Biezebelasting uitgedeeld bij de informatiebijeenkomst over de doortrekking van de A15 in Huissen. De SP wil hiermee protesteren tegen de plannen om de A15 door te trekken van Bemmel naar Zevenaar en tegen de tolheffing op deze nieuwe weg.

Lees verder
28 juni 2011

Gelderse SP blijft tegen doortrekking A15

Afgelopen woensdag werd bekend dat het Rijk, de provincie en de stadsregio een nieuw akkoord over de doortrekking van de A15 hebben gesloten. De snelweg wordt over een brug doorgetrokken tussen Bemmel en Zevenaar en kost meer dan 1 miljard euro. De Gelderse SP blijft tegen de doortrekking van deze snelweg.

Lees verder
6 april 2010

Schrappen doortrekking A15 is eerste goede bezuinigingsmaatregel

De Gelderse SP wil dat het Rijk en de provincie Gelderland stoppen met de plannen voor de doortrekking van de A15. Dit levert al een eenmalige bezuiniging van 1 miljard euro op. De doortrekking van de A15 wordt ook genoemd in een van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen die bezuinigingsmogelijkheden bij het Rijk hebben onderzocht.

Lees verder
3 juli 2008

SP niet tevreden met Gelderse reactie op de startnotitie doortrekking A15

De Gelderse SP-fractie is niet blij met de Gelderse reactie op de startnotitie over de doortrekking van de A15 van Ressen naar Zevenaar. SP-statenlid Alex Mink gaf tijdens de Statenvergadering aan dat de SP voor oplossingen in de regio wil kiezen. De startnotitie vormt de basis voor het onderzoek naar de verschillende varianten voor de doortrekking van de A15, een variant waarbij het huidige wegennet en het openbaar vervoer worden verbeterd zonder doortrekking van de A15 en de effecten op onder andere water en milieu van alle varianten.

Lees verder
12 juni 2008

SP in Gelders debat over A15 te Duiven

In een zaal met zo'n twee honderd belangstellenden nam de SP gisterenavond stelling tegen de doortrekking van de A15. Fractievoorzitter, Eric van Kaathoven: 'We moeten de mensen in dit gebied niet opzadelen met een tweede Betuwelijn, deze keer van asfalt.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier