h

SP steunt verzet tegen verkeersplannen Randstadkabinet

17 november 2013

SP steunt verzet tegen verkeersplannen Randstadkabinet

Afgelopen woensdag steunde de SP tijdens de Statenvergadering twee uitspraken van Provinciale Staten tegen maatregelen van het Randstadskabinet van VVD en PvdA om automobilisten en treinreizigers op kosten te jagen. De afschaffing van de rode dieselkorting en een te hoge tolheffing op de A15 pakt mensen die gebruik maken van deze snelweg en de regionale treinen in de Achterhoek en Betuwe hard in de portemonnee en maakt miljoeneninvesteringen vanuit de provincie nutteloos.

Met twee moties roepen Provinciale Staten de regering op om beide maatregelen in te trekken. Daarnaast gaat gedeputeerde Bieze (verkeer, VVD) in gesprek met de regering om de maatregelen te bespreken. De afschaffing van de rode dieselkorting zorgt ervoor dat treinvervoerders jaarlijks 900.000 Euro meer betalen voor het tanken van hun treinen. Daarnaast wordt de gebruikersheffing voor het spoor fors verhoogd. Beide maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de ritprijs met 40% wordt verhoogd om uit de kosten te komen en het aanbod voor reizigers fors verslechterd. Zulke plannen zorgen er ook voor dat miljoeneninvesteringen door de provincie voor niets zijn geweest. Een goede compensatieregeling voor vervoersbedrijven kan een dergelijke afbraak van het regionaal spoor voorkomen. Gedeputeerde Bieze gaf ook dat zij serieus wil kijken naar het elektrificeren van spoorlijnen zodat de regionale spoorlijnen minder afhankelijk worden van prijsschommelingen op de brandstofmarkt. De SP vindt dat een interessant idee dat zeker nadere uitwerking verdient. Voor de spoorlijn Zevenaar-Doetinchem loopt er al een onderzoek in samenwerking met de treinvervoerders en Prorail.

De tolheffing op de A15 is veel partijen, waaronder de SP, een doorn in het oog. De Rijksoverheid laat automobilisten 1,62 Euro per rit betalen, een fors hoger tarief dan voor tolwegen in de Randstad. Zo’n hoge tolheffing zorgt er ook voor dat 44% van de automobilisten ervoor kiest om via de Pleijroute (N325) en de A12 te rijden. De A15 wordt in de redenering van de voorstanders juist doorgetrokken om de verkeersdruk op beide wegen te verminderen. De SP is geen voorstander van de doortrekking van de snelweg maar vindt een te hoge tolheffing te gortig omdat de provincie al ruim 300 miljoen Euro investeert in de doortrekking van de snelweg en de investering door deze maatregel in de wielen wordt gereden.

SP: Hou regionale trein betaalbaar

U bent hier