h

Bezuinigingen

7 juli 2023

SP doet niet mee aan bezuinigingen op natuur, milieu en cultuur

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

De SP heeft bij de behandeling van de perspectiefnota in de staten van 5 juli opnieuw tegen de provinciale bezuinigingen op maatschappelijke organisaties gestemd. Fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “De SP was er altijd al voor om dingen wel of niet te doen en organisaties wel of niet te ondersteunen op basis van hun maatschappelijk nut en niet op basis van boekhoudkundige regeltjes.”

Lees verder
18 november 2019

Vrijwilligers en de provincie Gelderland

Dat de politieke partijen in de Gelderse Staten het goed voor hebben met de vrijwilligers in Gelderland, dat bleek tijdens de Statenvergadering van 13 november. En toch stemde de SP tegen een motie waaruit de erkenning voor al dat vrijwilligerswerk moet blijken. De motie verbindt de vrijwilligers nadrukkelijk aan ‘de doelen van de Provincie’. Als zij nadrukkelijk daarvoor ingezet worden, moet het dan niet in betaald werk voor die Provincie zijn? Gebruikt de Provincie niet wat al te gemakkelijk de vrijwilligers? De SP denkt dat het op deze manier belonen van vrijwilligerswerk en het erkennen van hun belangrijke rol in de samenleving misleidend is. Misschien wel ongewild misleidend door de partijen die de motie hebben ingediend.

Lees verder
4 juni 2019

Tekort in sociaal domein bedreigt cultuur, sport en evenementen

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De gemeente Tiel heeft op 15 mei ingrijpende bezuinigingen aangekondigd. Deze worden vooral veroorzaakt door de sterk gestegen kosten van de jeugdzorg. De bezuinigingen raken sport, cultuur, bibliotheken en evenementen in het hart. Dit zijn onderwerpen waar ook de Provincie sterk belang aan hecht. Het is mede daarom niet uit te sluiten dat de zij zal worden gevraagd om bij te springen. Maar de Provincie kan geen kant op: negatieve effecten van landelijk beleid mogen niet opgevangen worden door middel van financiële ondersteuning vanuit de provincie (flankerend beleid). De SP vindt dat de Gelderse Staten, middels een motie, het kabinet moeten oproepen om gemeenten op de juiste manier te compenseren voor de overgedragen taken in het sociaal domein (decentralisatie). Daarom heeft Mieke Hoezen, statenlid SP Gelderland, een debatverzoek ingediend voor woensdag 5 juni aanstaande.

Lees verder
16 november 2012

Begroting: Gelderland blijft geld oppotten

De Gelderse SP fractie heeft tegen de begroting van de provincie gestemd. In tegenstelling tot andere provincies blijft Gelderland de Nuon-miljarden oppotten terwijl investeringen juist nu hard nodig zijn.

Lees verder
26 juni 2012

SP wil bibliotheeknorm voor Gelderland

De SP Statenfractie wil dat er in Gelderland normen komen voor een basisniveau aan bibliotheekvoorzieningen. Zo kan de provincie in samenwerking met gemeenten en Biblioservice Gelderland er voor zorgen dat kinderen, ouderen en anderen een bibliotheekvoorziening ‘dichtbij’ houden.

Lees verder
19 december 2011

Meerderheid staten voor drastische bezuinigingen op sociaal

Tijdens de statenvergadering van 14 december stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met drastische bezuinigingen in de sociale sector. Een gloedvol betoog van kersvers SP-statenlid Peter de Vos voor behoud van in ieder geval de klachtenlijnen van Zorgbelang kon daar niets in veranderen. De SP is bijzonder teleurgesteld dat een steenrijke provincie taken over de schutting gooit zonder dat er andere financiering voor is.

Lees verder
11 november 2011

Provincie laat bibliobus vallen

Het SP voorstel voor een noodfonds om de Gelderse bibliobussen te redden, kreeg geen meerderheid in de vergadering van provinciale staten van 9 november. Wel komt er tijdelijk extra geld om naar alternatieven op zoek te gaan.

Lees verder
6 november 2011

SP presenteert noodfonds om Gelderse bibliobussen te redden

Op woensdag 9 november besluiten provinciale staten van Gelderland over het voorstel van de SP om met een noodfonds te voorkomen dat de bibliotheekbus uit tientallen Gelderse dorpen verdwijnt. Met een op de provinciale begroting gering bedrag van 1,2 miljoen per jaar kunnen alle haltes behouden blijven. Voor de verkiezingen van maart dit jaar gaf een meerderheid van de politieke partijen aan dat de bibliobus moet blijven rijden ook als dit de provincie extra geld kost.

Lees verder
3 november 2011

Nog meer bedreigde bibliobushaltes in kaart gebracht

In veel kleine kernen dreigt de bibliotheekbus volledig te verdwijnen als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. De Gelderse SP luidt de noodklok. Er verdwijnen nog meer bibliobussen dan in eerste instantie werd verwacht, de lijst wordt elke week langer. Zo blijkt uit gegevens van Biblioservice Gelderland die de SP opvroeg.

Lees verder
19 oktober 2011

Verdwijnt de bibliobus uit Gelderse dorpen?

In veel buurtschappen en kleine dorpen dreigt de bibliotheekbus volledig uit het straatbeeld te verdwijnen als gevolg van bezuinigingen. Biblioservice Gelderland: “Wij houden ons hart vast”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier