h

Vrijwilligers en de provincie Gelderland

18 november 2019

Vrijwilligers en de provincie Gelderland

Dat de politieke partijen in de Gelderse Staten het goed voor hebben met de vrijwilligers in Gelderland, dat bleek tijdens de Statenvergadering van 13 november. En toch stemde de SP tegen een motie waaruit de erkenning voor al dat vrijwilligerswerk moet blijken. De motie verbindt de vrijwilligers nadrukkelijk aan ‘de doelen van de Provincie’. Als zij nadrukkelijk daarvoor ingezet worden, moet het dan niet in betaald werk voor die Provincie zijn? Gebruikt de Provincie niet wat al te gemakkelijk de vrijwilligers? De SP denkt dat het op deze manier belonen van vrijwilligerswerk en het erkennen van hun belangrijke rol in de samenleving misleidend is. Misschien wel ongewild misleidend door de partijen die de motie hebben ingediend.

Laten we een voorbeeld geven: een vrijwilliger die als chauffeur op een busje rijdt, zodat mensen op het platteland ook hun bestemming kunnen bereiken. Vanuit het perspectief van de Provincie, die er mede voor gezorgd heeft dat het aantal bussen dat op het platteland rijdt tot een uiterste beperkt is, is een vrijwilliger een geweldige oplossing. Maar feitelijk verricht deze vrijwilliger werk dat naar behoren betaald moet worden. Dat zegt niets over die vrijwilliger. De kans is zelfs groot dat hij/zij het hartstikke leuk vindt en graag doet. Dat hij/zij het erg belangrijk vindt dat mensen vervoerd kunnen worden.

Zo’n motie ‘Vrijwilligers in het hart van onze samenleving’ wrijft dan in een nare wond. Het zijn goede intenties en pleisters plakken is soms ook nodig. Maar het neemt, wat de SP betreft, het zicht weg op waar het werkelijk over gaat: het systeem kraakt, de marktwerking vaalt en uiteindelijk moet de inwoner het voor een prikkie oplossen.

 

U bent hier