h

Blog Carla Claassen

29 november 2019

Stop Verhuurderheffing

180 Woningbouwcorporaties tekenden 3 oktober j.l bezwaar aan tegen de Verhuurderheffing, een extra belasting die verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen stevig in de weg zit. Betaalbaar wonen in een gezond en energiezuinig huis raakt de SP in haar hart. We voeren al jaren strijd voor substantieel meer sociale huurwoningen. Onze steun aan het protest van de woningbouwcorporaties kon dan ook niet uitblijven. Daarom diende de SP, samen met de PvdA, Forum voor Democratie, het CDA, de Partij voor de Dieren en 50plus, een motie in waarin zij GS oproept om bij het Rijk aan te dringen op het stoppen met de Verhuurderheffing. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder
18 november 2019

Vrijwilligers en de provincie Gelderland

Dat de politieke partijen in de Gelderse Staten het goed voor hebben met de vrijwilligers in Gelderland, dat bleek tijdens de Statenvergadering van 13 november. En toch stemde de SP tegen een motie waaruit de erkenning voor al dat vrijwilligerswerk moet blijken. De motie verbindt de vrijwilligers nadrukkelijk aan ‘de doelen van de Provincie’. Als zij nadrukkelijk daarvoor ingezet worden, moet het dan niet in betaald werk voor die Provincie zijn? Gebruikt de Provincie niet wat al te gemakkelijk de vrijwilligers? De SP denkt dat het op deze manier belonen van vrijwilligerswerk en het erkennen van hun belangrijke rol in de samenleving misleidend is. Misschien wel ongewild misleidend door de partijen die de motie hebben ingediend.

Lees verder

U bent hier