h

Blog alle

16 mei 2018

Column: Over beestachtigheid en de jacht

Foto: Bas Stoffelsen
In de Statenvergadering van 11 april j.l.

Lees verder
15 oktober 2014

Openbaar vervoer: van vaste lijn naar flexverbinding?

Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in debat over een actueel thema. Het Gelders Debat van 19 november staat in het teken van het openbaar vervoer (OV). Vlak voor de zomer hebben de Gelderse Staten de OV-visie vastgesteld. In die visie wordt een toekomstbeeld geschetst. Over de precieze invulling, de effecten van de bezuinigingen en de rol van provincie en gemeenten, wordt de komende tijd gesproken met talrijke betrokkenen van binnen en buiten het openbaar vervoer en het openbaar bestuur. Co-creatie is daarvoor het woord.

Lees verder
20 augustus 2014

Extra subsidie voor cultuurprojecten

Gedeputeerde Staten hebben besloten om dit najaar een nieuwe subsidietender open te stellen voor de thema’s Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving en Festivals. Provinciale Staten hebben in juli aangegeven dat zij hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar willen stellen. Ook instellingen die in 2013 niet hebben meegedaan aan de twee eerdere tenders moeten kans kunnen maken op subsidie.

Lees verder
2 juli 2014

Staten beslissen over Voorjaarsnota en Omgevingsvisie

Provinciale Staten van Gelderland vergaderen op 8 en 9 juli 2014 over onder andere de Voorjaarsnota en de Omgevingsvisie. In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen op de begroting voor 2014 (zie infographic in de bijlage). Ook staan er plannen in van het college voor volgend jaar.

Lees verder
24 maart 2014

Eric van Kaathoven informateur in Nijmegen

Eric van Kaathoven gaat een korte verkenningsronde houden over haalbare en wenselijke coalitievormen in Nijmegen tegen de achtergrond van de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Daarover heeft Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP in NIjmegen, de andere Nijmeegse fractievoorzitters genformeerd. Eric van Kaathoven is fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten Gelderland.

Lees verder
18 februari 2014

Commissie Transitie jeugdzorg: houd vinger aan de pols

De Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) moet het komende jaar de transitie van de jeugdzorg nauwlettend blijven volgen. Hiervoor hebben zij van Gedeputeerde Staten een onderzoek nodig naar de stand van zaken in de jeugdzorgregios en een voortgangsrapportage bij de voorjaarsnota. In deze rapportage moet bijzondere aandacht zijn voor de frictiekosten die ontstaan bij jeugdzorginstellingen. Provinciale Staten moeten daarnaast zelf een expertmeeting over de jeugdzorg organiseren.

Lees verder
18 februari 2014

Provinciale Staten horen Gelderlanders over Omgevingsvisie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening op 14 januari in concept vastgesteld. Nu is het woord aan Provinciale Staten. In de Statenvergadering van 9 juli wordt de Omgevingsvisie besproken. De Omgevingsverordening wordt op 24 september behandeld. Om zich goed voor te bereiden op de discussie en om zoveel mogelijk standpunten van betrokkenen te horen, organiseren Provinciale Staten zes hoorzittingen in de Gelderse regios.

Lees verder
11 december 2013

Op bezoek in de Bommelerwaard

Op vrijdag 29 november was SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling te gast bij de SP in de Bommelerwaard. Het werkbezoek bestond in het teken van de kassenuitbreiding die het gevolg is van het Herstructureringsplam voor het gebied. Later die dag schoof SP-Statenlid Agnes Lewe ook aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier