h

Blog alle

11 december 2013

Op bezoek in de Bommelerwaard

Op vrijdag 29 november was SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling te gast bij de SP in de Bommelerwaard. Het werkbezoek bestond in het teken van de kassenuitbreiding die het gevolg is van het Herstructureringsplam voor het gebied. Later die dag schoof SP-Statenlid Agnes Lewe ook aan.

Lees verder
18 november 2013

De Steeg tegen meer Goederentreinen

Op Zaterdag 16 november vond er in De Steeg een manifestatie plaats tegen de toename van het aantal goederentreinen door Oost Nederland. Uit protest tegen de enorme toename van geluid, trillingen en andere overlast hebben actievoerders een 4 meter hoge geluidswal nagebouwd. SP-Statenlid Peter de Vos was daarbij.

Lees verder
11 november 2013

Begroting en 250 miljoen extra investering

Woensdag 13 november staat de begrotingsbehandeling op de agenda van Provinciale Staten. Daarnaast wordt er ook besloten over een extra investeringspakket van 250 miljoen euro om de Gelderse economie een impuls te geven. De openbare Statenvergadering begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie. Via de website van de provincie is de vergadering live te volgen (www.gelderland.nl/statenlive). Ook via het liveblog (www.gelderland.nl/liveblog) kunnen genteresseerden op de hoogte blijven.

Lees verder
7 november 2013

SP-statenleden op stap tijdens Gelderse Museumdag

Op 19 oktober openden 74 musea en kastelen hun deuren op de Gelderse Museumdag. De hele dag waren bijna alle musea voor 1 euro te bezoeken. Onder de bijna 28.000 bezoekers waren onze Statenleden Agnes Lewe en Peter de Vos.

Lees verder
23 oktober 2013

Manifestatie tegen meer Goederentreinen

Vrijdag 1 november organiseert belangenorganisatie RONA een protestmanifestatie in Zutphen tegen de komst van meer goederentreinen over de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn. De SP steunt dit initiatief van harte en roept iederen zijn stem te laten horen. Al jarenlang voert de SP, samen met andere organisaties, actie tegen de komst van meer goederentreinen naar deze regio met bjijbehorende overlast voor omwonenden.

In november/december zal er in Den Haag een besluit worden genomen over het traject tussen Zutphen en Hengelo. Later volgt een besluit over het gehele trac. De SP is fel tegenstander en vindt dat die goederentreinen hier helemaal niet thuis horen.

Lees verder
14 oktober 2013

Gelders debat: megawinkelpark of binnenstad?

Er verschijnen steeds meer lege winkelpanden in de binnensteden en kernen van Gelderland. De middenstand heeft het, net als velen, moeilijk in deze economisch zware tijd. Vanwege de ingezakte woningmarkt zitten gemeenten met grond in hun maag waarop geen huizen meer gebouwd worden. Is grootschalige detailhandel aan de randen van de stad een oplossing of verliezen binnensteden daardoor hun aantrekkingskracht? In het Gelders Debat van 20 november komen deze vragen in ieder geval aan de orde, evenals het zoeken naar oplossingen. Overheid versus markt, provinciale regie of gemeentelijke autonomie? Namens de SP zal fractievoorzitter Eric van Kaathoven aanwezig zijn.

Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met inwoners, ondernemers, bestuurders en iedereen die zich verder betrokken voelt bij de ontwikkelingen in de detailhandel en de binnensteden in debat. Op woensdag 20 november vindt het Gelders Debat plaats in Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort. Het debat duurt van 18.00 tot 20.00 uur. De zaal is vanaf 17.00 uur open voor soep en broodjes.Een belangrijk onderdeel van het debat vormt de twitterwall. Met #geldersdebat kan iedereen opmerkingen kwijt die onderdeel kunnen gaan uitmaken van het debat.

Lees verder
18 september 2013

Gelderse Staten over De Waalwaard, mobiliteit en bijstelling begroting

Woensdag 25 september komt de voltallige Provinciale Staten weer bijeen voor de eerste vergadering na het zomerreces. Na de commissievergaderingen van 11 september moeten er besluiten worden genomen over onder andere het voorfinancieren van de verbreding van de A1, het inpassingsplan voor de Waalwaard (Dodewaard), de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, de reconstructie van de N309 t Harde/Oostendorp, de grenscorrectie tussen Neder-Betuwe en Tiel en de Najaarsnota met begrotingswijzigingen voor Elst Centraal, Cultuur en Erfgoed, sport en bedrijfsverplaatsingen. De vergadering begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem en is te volgen via de website van de provincie www.gelderland.nl/statenlive of via het weblog www.gelderland.nl/liveblog

De volledige agenda inclusief bijbehorende stukken is te vinden op http://gelderland.notudoc.nl/cgi-bin/calendar.cgi

Lees verder
3 september 2013

Actie in de Achterhoek bij Sensire

Het kan niemand zijn ontgaan, er is grote onrust bij zorgorganisatie Sensire in de Achterhoek die 1100 medewerkers op straat wil zetten. De SP steunt al weken de thuiszorgers. Ook ons Achterhoekse Statenlid Peter de Vos is regelmatig aanwezig om de Sensire-medewerkers te steunen. Op maandag 2 september zijn opnieuw honderden Sensire-medewerkers samengekomen in de grote AbvaKaboFNV tent voor het Sensire hoofdkantoor in Varsseveld en Peter was erbij met andere SP-ers om om het Sensire personeel een hart onder de riem te steken.

Lees verder
2 september 2013

In Gelderland beslist u - de media

Vorige week presenteerde de SP het plan om bij gemeentelijke herindelingen altijd een referendum te organiseren zodat bewoners het laatste woord hebben over de toekomst van hun gemeente.

Lees verder
1 september 2013

Bijpraten met de Zuid Hollandse Statenfractie

De Gelderse SP-fractie is op bezoek geweest om eens bij te praten met de collega's in Zuid Holland. In Zuid-Holland bestuurt de SP nu ruim twee jaar mee in het College. Wat daar allemaal bij komt kijken, was onder andere onderwerp van gesprek tijdens het werkbezoek. De Zuid Hollandse fractie maakte een kort verslagje. Lees meer op zuidholland.sp.nl

Lees verder

Pagina's

U bent hier