h

Commissie Transitie jeugdzorg: houd vinger aan de pols

18 februari 2014

Commissie Transitie jeugdzorg: houd vinger aan de pols

De Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) moet het komende jaar de transitie van de jeugdzorg nauwlettend blijven volgen. Hiervoor hebben zij van Gedeputeerde Staten een onderzoek nodig naar de stand van zaken in de jeugdzorgregios en een voortgangsrapportage bij de voorjaarsnota. In deze rapportage moet bijzondere aandacht zijn voor de frictiekosten die ontstaan bij jeugdzorginstellingen. Provinciale Staten moeten daarnaast zelf een expertmeeting over de jeugdzorg organiseren.

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit de eindrapportage van de commissie Monitoring Transitie Jeugdzorg (MTJ) dat op 12 februari 2014 is verschenen. De commissie was mede een initiatief van SP-Statenlid Agnes Lewe die de afgelopen tijd deze commissie heeft voorgezeten. Ook moet er samen met de regios een communicatiecampagne komen om jongeren en (pleeg)ouders beter te betrekken bij de transitie.

Commissie MTJ
Om tot deze aanbevelingen te komen heeft de commissie rapporten bestudeerd en gesprekken gevoerd met jongeren, ouders, gemeenten en jeugdzorgorganisaties. Hierdoor zijn vroegtijdig onderwerpen gesignaleerd die extra aandacht vereisen, zoals verschillen tussen de jeugdzorgregios, frictiekosten bij jeugdzorginstellingen (frictiekosten zijn kosten die ontstaan bij transitie in de vorm van wachtgelden voor personeel en huisvestingskosten), de rol van gemeenteraden en communicatie met jongeren en hun ouders.

Resultaat
Het werk van de commissie MTJ heeft geresulteerd in verschillende vragen aan het college en een aanscherping van het Uitvoeringsplan jeugd 2014 door de commissie LCJ na een voorbereidend overleg met de gedeputeerde. De commissie MTJ is begin 2012 ingesteld voor een periode van twee jaar. Deze periode is nu afgelopen. Bovendien liggen nu enkele onderwerpen op tafel die besluitvorming vereisen en die daarom de opdracht van de commissie overschrijden.

U bent hier