h

Blog Redactie

2 juli 2014

Staten beslissen over Voorjaarsnota en Omgevingsvisie

Provinciale Staten van Gelderland vergaderen op 8 en 9 juli 2014 over onder andere de Voorjaarsnota en de Omgevingsvisie. In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen op de begroting voor 2014 (zie infographic in de bijlage). Ook staan er plannen in van het college voor volgend jaar.

Lees verder
24 maart 2014

Eric van Kaathoven informateur in Nijmegen

Eric van Kaathoven gaat een korte verkenningsronde houden over haalbare en wenselijke coalitievormen in Nijmegen tegen de achtergrond van de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Daarover heeft Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP in NIjmegen, de andere Nijmeegse fractievoorzitters genformeerd. Eric van Kaathoven is fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten Gelderland. Hij verwacht in de loop van de volgende week advies aan Hans van Hooft uit te brengen. Het eindresultaat wordt dan in een openbare bijeenkomst besproken.

Lees verder
18 februari 2014

Commissie Transitie jeugdzorg: houd vinger aan de pols

De Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) moet het komende jaar de transitie van de jeugdzorg nauwlettend blijven volgen. Hiervoor hebben zij van Gedeputeerde Staten een onderzoek nodig naar de stand van zaken in de jeugdzorgregios en een voortgangsrapportage bij de voorjaarsnota. In deze rapportage moet bijzondere aandacht zijn voor de frictiekosten die ontstaan bij jeugdzorginstellingen. Provinciale Staten moeten daarnaast zelf een expertmeeting over de jeugdzorg organiseren.

Lees verder
18 februari 2014

Provinciale Staten horen Gelderlanders over Omgevingsvisie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening op 14 januari in concept vastgesteld. Nu is het woord aan Provinciale Staten. In de Statenvergadering van 9 juli wordt de Omgevingsvisie besproken. De Omgevingsverordening wordt op 24 september behandeld. Om zich goed voor te bereiden op de discussie en om zoveel mogelijk standpunten van betrokkenen te horen, organiseren Provinciale Staten zes hoorzittingen in de Gelderse regios.

Lees verder
22 januari 2014

Opinie: Sportvoeding of zwemles?

SP-Statenlid en voormalig wielrenner Peter de Vos vraag zich soms hoofdschuddend af waar de provincie het geld voor sport aan besteed. De provincie komt met een plan 4 miljoen te investeren in voeding voor topsporters. De SP ziet liever dat het geld wordt besteed aan zwemlessen voor het toenemende aantal kinderen dat niet kan zwemmen.

Lees verder
11 december 2013

Op bezoek in de Bommelerwaard

Op vrijdag 29 november was SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling te gast bij de SP in de Bommelerwaard. Het werkbezoek bestond in het teken van de kassenuitbreiding die het gevolg is van het Herstructureringsplam voor het gebied. Later die dag schoof SP-Statenlid Agnes Lewe ook aan.

Lees verder
18 november 2013

De Steeg tegen meer Goederentreinen

Op Zaterdag 16 november vond er in De Steeg een manifestatie plaats tegen de toename van het aantal goederentreinen door Oost Nederland. Uit protest tegen de enorme toename van geluid, trillingen en andere overlast hebben actievoerders een 4 meter hoge geluidswal nagebouwd. SP-Statenlid Peter de Vos was daarbij.

Lees verder
11 november 2013

Begroting en 250 miljoen extra investering

Woensdag 13 november staat de begrotingsbehandeling op de agenda van Provinciale Staten. Daarnaast wordt er ook besloten over een extra investeringspakket van 250 miljoen euro om de Gelderse economie een impuls te geven. De openbare Statenvergadering begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie. Via de website van de provincie is de vergadering live te volgen (www.gelderland.nl/statenlive). Ook via het liveblog (www.gelderland.nl/liveblog) kunnen genteresseerden op de hoogte blijven.

Lees verder
7 november 2013

SP-statenleden op stap tijdens Gelderse Museumdag

Op 19 oktober openden 74 musea en kastelen hun deuren op de Gelderse Museumdag. De hele dag waren bijna alle musea voor 1 euro te bezoeken. Onder de bijna 28.000 bezoekers waren onze Statenleden Agnes Lewe en Peter de Vos.

Lees verder
23 oktober 2013

Manifestatie tegen meer Goederentreinen

Vrijdag 1 november organiseert belangenorganisatie RONA een protestmanifestatie in Zutphen tegen de komst van meer goederentreinen over de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn. De SP steunt dit initiatief van harte en roept iederen zijn stem te laten horen. Al jarenlang voert de SP, samen met andere organisaties, actie tegen de komst van meer goederentreinen naar deze regio met bjijbehorende overlast voor omwonenden.

In november/december zal er in Den Haag een besluit worden genomen over het traject tussen Zutphen en Hengelo. Later volgt een besluit over het gehele trac. De SP is fel tegenstander en vindt dat die goederentreinen hier helemaal niet thuis horen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier