h

Provinciale Staten horen Gelderlanders over Omgevingsvisie

18 februari 2014

Provinciale Staten horen Gelderlanders over Omgevingsvisie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening op 14 januari in concept vastgesteld. Nu is het woord aan Provinciale Staten. In de Statenvergadering van 9 juli wordt de Omgevingsvisie besproken. De Omgevingsverordening wordt op 24 september behandeld. Om zich goed voor te bereiden op de discussie en om zoveel mogelijk standpunten van betrokkenen te horen, organiseren Provinciale Staten zes hoorzittingen in de Gelderse regios.

De hoorzittingen komen in plaats van het inspreken tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen (ROW) op 14 mei (visie) en 17 september (verordening). Er is voor deze bijeenkomsten op locatie gekozen omdat er meer insprekers verwacht worden dan in een reguliere commissievergadering aan bod kunnen komen. Bovendien willen de Staten de insprekers op een voor hen makkelijk bereikbare locatie opzoeken.

Met deze hoorzittingen vervalt de mogelijkheid om tijdens de commissievergaderingen in te spreken. Deze commissievergaderingen (14 mei, Omgevingsvisie en 17 september, Omgevingsverordening) zijn openbaar en te volgen vanaf de publieke tribune.

Voor de hoorzittingen worden de indieners van zienswijzen op de Omgevingsvisie en verordening persoonlijk uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.


Locaties

De hoorzittingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats op:

Maandag 24 maart, Stedendriehoek, Congrescentrum Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25, Zutphen

Maandag 31 maart, Achterhoek, Zalencentrum t Witte Paard, Ruurloseweg 1, Zelhem

Woensdag 2 april, Noord Veluwe, Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1, Ermelo

Maandag 7 april, Rivierenland, Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, Tiel

Maandag 14 april, Gelderse Vallei, Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede

Woensdag 16 april, Arnhem-Nijmegen, Huis der provincie, Markt 11, Arnhem


Procedure

Degenen die tijdens een van de hoorzittingen het woord wil voeren kunnen zich tot uiterlijk dinsdag 11 maart aanmelden bij de secretaris van de Statencommissie ROW, Frank Foks (f.foks@gelderland.nl of 026-359 85 57). Men kan zich maar voor n hoorzitting aanmelden. Iedere inspreker krijgt vijf minuten spreektijd waarna de Statenleden zonodig vragen ter verduidelijking kunnen stellen. Zij zijn overigens op de hoogte van de bij het college ingediende zienswijzen en het commentaar van GS op die zienswijzen. Wanneer het aantal insprekers zeer groot is kan de voorzitter de spreektijd beperken.

U bent hier