h

Blog

16 mei 2018

Column: Over beestachtigheid en de jacht

Foto: Bas Stoffelsen
In de Statenvergadering van 11 april j.l. was er een debatverzoek op de agenda gezet door de Partij voor de Dieren dat ging over het met hagel schieten op ganzen wat veel lijden bij die dieren kan veroorzaken. Tijdens de woordvoering over dit onderwerp van de heer Wijne van de SGP kreeg ik een onbehaaglijk gevoel op het moment dat hij refereerde aan de film “Wild” over de Veluwe, recent uitgebracht. Hij zei dat we het niet te zwaar moesten nemen want als je toch zag hoe een vos een wild zwijntje probeerde te vangen… “Nou in de natuur gaat het er ook niet zo zachtzinnig aan toe”, merkte hij op.

Lees verder
15 oktober 2014

Openbaar vervoer: van vaste lijn naar flexverbinding?

Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in debat over een actueel thema. Het Gelders Debat van 19 november staat in het teken van het openbaar vervoer (OV). Vlak voor de zomer hebben de Gelderse Staten de OV-visie vastgesteld. In die visie wordt een toekomstbeeld geschetst. Over de precieze invulling, de effecten van de bezuinigingen en de rol van provincie en gemeenten, wordt de komende tijd gesproken met talrijke betrokkenen van binnen en buiten het openbaar vervoer en het openbaar bestuur. Co-creatie is daarvoor het woord. Het is de bedoeling dat in januari 2015 de uitgewerkte visie door PS wordt vastgesteld. Om die discussie te voeden willen de Staten graag uw mening en ideeën horen over de huidige knelpunten in het openbaar vervoer en de mogelijke oplossingen.

Lees verder
15 oktober 2014

Vinger aan de pols: hoorzitting transitie jeugdzorg

De Gelderse Staten willen van het jeugdzorgveld horen hoe het staat met het transitieproces en welke ervaringen men tot nu toe heeft. Daarom organissert de Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) op woensdag 5 november een openbare hoorzitting in het Huis der Provincie in Arnhem. Deze hoorzitting begint om 16.30 uur op de Zuidgalerij.

Lees verder
20 augustus 2014

Extra subsidie voor cultuurprojecten

Gedeputeerde Staten hebben besloten om dit najaar een nieuwe subsidietender open te stellen voor de thema’s Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving en Festivals. Provinciale Staten hebben in juli aangegeven dat zij hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar willen stellen. Ook instellingen die in 2013 niet hebben meegedaan aan de twee eerdere tenders moeten kans kunnen maken op subsidie.

Lees verder
2 juli 2014

Staten beslissen over Voorjaarsnota en Omgevingsvisie

Provinciale Staten van Gelderland vergaderen op 8 en 9 juli 2014 over onder andere de Voorjaarsnota en de Omgevingsvisie. In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen op de begroting voor 2014 (zie infographic in de bijlage). Ook staan er plannen in van het college voor volgend jaar.

Lees verder
24 maart 2014

Eric van Kaathoven informateur in Nijmegen

Eric van Kaathoven gaat een korte verkenningsronde houden over haalbare en wenselijke coalitievormen in Nijmegen tegen de achtergrond van de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag. Daarover heeft Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP in NIjmegen, de andere Nijmeegse fractievoorzitters genformeerd. Eric van Kaathoven is fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten Gelderland. Hij verwacht in de loop van de volgende week advies aan Hans van Hooft uit te brengen. Het eindresultaat wordt dan in een openbare bijeenkomst besproken.

Lees verder
18 februari 2014

Commissie Transitie jeugdzorg: houd vinger aan de pols

De Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) moet het komende jaar de transitie van de jeugdzorg nauwlettend blijven volgen. Hiervoor hebben zij van Gedeputeerde Staten een onderzoek nodig naar de stand van zaken in de jeugdzorgregios en een voortgangsrapportage bij de voorjaarsnota. In deze rapportage moet bijzondere aandacht zijn voor de frictiekosten die ontstaan bij jeugdzorginstellingen. Provinciale Staten moeten daarnaast zelf een expertmeeting over de jeugdzorg organiseren.

Lees verder
18 februari 2014

Provinciale Staten horen Gelderlanders over Omgevingsvisie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening op 14 januari in concept vastgesteld. Nu is het woord aan Provinciale Staten. In de Statenvergadering van 9 juli wordt de Omgevingsvisie besproken. De Omgevingsverordening wordt op 24 september behandeld. Om zich goed voor te bereiden op de discussie en om zoveel mogelijk standpunten van betrokkenen te horen, organiseren Provinciale Staten zes hoorzittingen in de Gelderse regios.

Lees verder
22 januari 2014

Opinie: Sportvoeding of zwemles?

SP-Statenlid en voormalig wielrenner Peter de Vos vraag zich soms hoofdschuddend af waar de provincie het geld voor sport aan besteed. De provincie komt met een plan 4 miljoen te investeren in voeding voor topsporters. De SP ziet liever dat het geld wordt besteed aan zwemlessen voor het toenemende aantal kinderen dat niet kan zwemmen.

Lees verder
11 december 2013

Op bezoek in de Bommelerwaard

Op vrijdag 29 november was SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling te gast bij de SP in de Bommelerwaard. Het werkbezoek bestond in het teken van de kassenuitbreiding die het gevolg is van het Herstructureringsplam voor het gebied. Later die dag schoof SP-Statenlid Agnes Lewe ook aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier