h

Blog Mieke Hoezen

29 november 2019

Vluchtelingen

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Ankie Broekers-Knol, vraagt hulp.* Hulp om uitvoering te kunnen geven aan een opdracht die zij voor ons land uitvoert. Nederland biedt een thuis aan vluchtelingen en wil dat op sobere, humane wijze doen. Niet meer dan terecht dat bij een tekort aan opvangplaatsen gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden. Vanzelfsprekend wordt er door de staatssecretaris ook een beroep op de provincie Gelderland gedaan, via de commissaris van de koning. Als rijksheer heeft hij in deze kwestie de regie. De SP is blij dat we als land zo welvarend zijn dat we de mogelijkheden hebben om in extra opvangplaatsen te voorzien.

Lees verder
6 juli 2019

Songfestival, een Gelderse ambitie?

De Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben de ambitie om het Eurovisie Songfestival naar Gelderland te halen, samen met de gemeente Arnhem. De Provincie wil Arnhem steunen bij het opstellen van een bidboek, zo schrijft zij in haar Statenbrief (3 juli 2019). Eerder al heeft de SP kanttekeningen geplaatst bij het met publiek geld financieren van grote evenementen, zoals de Giro d’Italia. Ook nu is de SP van mening dat, bij uitstek, dit een evenement is waarvoor het Nederlandse bedrijfsleven in de rij zal staan om eraan bij te dragen. Laten we ze die kans volop geven. De Provincie kan bijdragen door mee te denken in de vergunningverlening, plannen voor verkeersdoorstroming tijdens het evenement en promotie van de Gelderse faciliteiten. Als de Provincie al middelen zou willen vrijmaken, doe het dan om de lokale breedtecultuurbeleving te stimuleren. Dat past mooi in een beleid dat ruimte geeft aan partners.

Lees verder

U bent hier