h

Tekort in sociaal domein bedreigt cultuur, sport en evenementen

4 juni 2019

Tekort in sociaal domein bedreigt cultuur, sport en evenementen

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De gemeente Tiel heeft op 15 mei ingrijpende bezuinigingen aangekondigd. Deze worden vooral veroorzaakt door de sterk gestegen kosten van de jeugdzorg. De bezuinigingen raken sport, cultuur, bibliotheken en evenementen in het hart. Dit zijn onderwerpen waar ook de Provincie sterk belang aan hecht. Het is mede daarom niet uit te sluiten dat de zij zal worden gevraagd om bij te springen. Maar de Provincie kan geen kant op: negatieve effecten van landelijk beleid mogen niet opgevangen worden door middel van financiële ondersteuning vanuit de provincie (flankerend beleid). De SP vindt dat de Gelderse Staten, middels een motie, het kabinet moeten oproepen om gemeenten op de juiste manier te compenseren voor de overgedragen taken in het sociaal domein (decentralisatie). Daarom heeft Mieke Hoezen, statenlid SP Gelderland, een debatverzoek ingediend voor woensdag 5 juni aanstaande.

Bij het overhevelen van de landelijke taken, in het sociale domein, naar de gemeenten is maar een deel van het budget meegegeven. ‘Het kabinet verwachtte daarmee een flinke winst te boeken. In de praktijk blijken de toegekende budgetten echter verre van toereikend voor het uitvoeren van die taken. Om, bijvoorbeeld, jongeren in de zorg niet de dupe te laten worden van het financiële beleid van dit kabinet, zien veel gemeenten zich genoodzaakt om op andere posten te bezuinigen’, zegt Hoezen.

In Tiel stelt het college van B&W nu voor om onder meer op het cultuurbedrijf te korten, subsidies voor sport en cultuur te schrappen, en te bezuinigen op grote evenementen in de stad. ‘Bezuinigingen dus die het culturele aanbod flink zullen verschralen. Niet alleen de inwoners worden daarmee geconfronteerd, ook toeristen zullen de stad minder vaak bezoeken en dat raakt, bijvoorbeeld, de middenstand’, aldus Hoezen.

Voorzitters van twee grote Tielse evenementen, Appelpop en het Fruitcorso, zijn nu naarstig op zoek naar financiering om hun evenement door te kunnen laten gaan. Provinciaal bijspringen klinkt misschien logisch (bijvoorbeeld omdat het corso als immaterieel erfgoed kan worden beschouwd), zeker in een rijke provincie als Gelderland. Maar flankerend beleid lijkt provinciaal handelen dwars te zitten.

Tiel staat niet alleen in haar problemen. Op 8 mei j.l. sprak de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit dat gemeenten, als gevolg van tekorten in het sociaal domein, bezuinigingen voorzien op cultuur. Zij verwachten dat bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen moeten sluiten. De zorgen van de VNG  werden op 15 mei ondersteund door een oproep van 276 wethouders, aan hun partijgenoten in het kabinet, om met maatregelen te komen. Hoezen: ‘Gelderland kan de noodkreet van de VNG middels een motie ondersteunen en het kabinet oproepen om gemeenten adequaat te compenseren voor het overdragen van taken in het sociaal domein. Daar moeten we toch Staten breed de handen voor op elkaar kunnen krijgen.’

De SP maakt zich zorgen over de geschetse ontwikkelingen. Daarom heeft Hoezen een debatverzoek ingediend voor de Statenvergadering van woensdag 5 juni. Zij dient dan, samen met 50 Plus en de Partij voor de Dieren, een motie in. Daarmee roepen de Staten van Gelderland het kabinet op om gemeenten adequaat te compenseren voor het overdragen van taken in het sociaal domein (decentralisatie).

 

U bent hier