h

Milieu & Duurzaamheid

16 juni 2024

SP wil dat provincie Gelderland veel meer doet tegen klimaatverandering

Foto: SP / SP

Fractievoorzitter Eric van Kaathoven heeft tijdens de behandeling van de Kadernota Klimaat een vurig pleidooi gehouden voor meer actie van de provincie Gelderland tegen de snel uit de hand lopende klimaatverandering waarvan de armste mensen en de armste landen het meest de dupe worden. Van Kaathoven pleit voor een Groot Gelders Klimaatplan: “Gelderland is rijk geworden van de verkoop van het fossiele energiebedrijf NUON en heeft nog steeds miljarden op de plank liggen, waarom gebruiken we niet een deel daarvan om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op alle daken en alle huizen te isoleren van al die mensen die het niet zelf kunnen betalen? Dat Gelderland midden in deze klimaatcrisis zo weinig doet is onbegrijpelijk!’

Lees verder
15 juni 2024

SP-voorstel om warmtenetten betaalbaar te houden, krijgt geen meerderheid

Foto: Donald Trung / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie heeft op 12 juni in de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend voor het betaalbaar houden van warmtenetten. De motie was gebaseerd op een in Noord-Brabant unaniem aangenomen motie die de provincie opriep om zich samen met andere provincies in te zetten voor het betaalbaar maken van warmtenetten. Bewoners die er gedwongen gebruik van maken worden nu vaak met torenhoge kosten opgescheept. De SP kreeg in Gelderland steun van een aantal fracties maar niet voldoende voor een meerderheid.

Lees verder
11 juni 2024

SP en GroenLinks stellen vragen over fraude bij varend ontgassen

Foto: Erik Forsberg / Creative Commons

De provincie moet snel haar bijdrage leveren aan de handhaving van het verbod op varend ontgassen per 1 juli. Dat vinden de Gelderse fracties van SP en GroenLinks, die hierover schriftelijke vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. Reden zijn onthullingen van Omroep Gelderland dat het verbod omzeild kan worden door het ‘omkatten’ van ladingen, waardoor ze niet meer onder de lijst verboden materialen vallen. “Het verbod op varend ontgassen mag geen wassen neus worden”, vindt de SP.

Lees verder
9 april 2024

Gelderse SP stelt kritische vragen over ontgassingsinstallaties

Foto: SP

De Gelderse SP-fractie zal woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten kritische mondelinge vragen stellen over de voortgang van ontgassingsinstallaties in de regio, naar aanleiding van een recente Kamerbrief van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De SP vreest dat Gelderland niet op tijd klaar is voor de inwerkingtreding van het verbod op varend ontgassen. “Na jaren actievoeren door de SP en bezorgde omwonenden is er eindelijk een verbod, maar dan moeten er wel mogelijkheden zijn voor schepen om te ontgassen. Als die er niet zijn is het verbod straks een wassen neus”, aldus fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

Lees verder
25 maart 2024

Railterminal van de baan: Overbetuwe Overbelast heft zichzelf op met feestje

Foto: Eric van Kaathoven / Overbetuwe Overbelast

De groep van bezorgde bewoners die zich verzetten tegen de komst van een railterminal bij Valburg heeft zichzelf opgeheven. Aanleiding is het besluit van de provincie Gelderland om te stoppen met het project nadat geen enkel bedrijf zich gemeld had om de railterminal aan te realiseren en exploiteren. Daarmee is de missie van Overbetuwe Overbelast geslaagd. Het opheffingsfeestje werd gevierd op vrijdagavond 22 maart in de Viersprong in Valburg. Daarbij waren naast de actieve leden ook betrokken politici van gemeente en provincie uitgenodigd.

Lees verder
15 maart 2024

SP en PvdD stellen vragen over vleeseenden na schokkende Zembla-reportage

Foto: Ron Beton / Creative Commons

De Gelderse fracties van de SP en de PvdD stellen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een reportage van Zembla over vleeseenden in Ermelo. In de schokkende uitzending is te zien hoe ‘vleeseenden’ een kort en ellendig leven leiden. Ook stoten de bedrijven waar het om gaat veel stikstof uit, die de kwetsbare Gelderse natuur aantast. De gemeente Ermelo aarzelt ondertussen met handhaven. “Het is onacceptabel dat een gemeente niet handhavend optreedt bij dierenleed en aantasting van de natuur. Wij willen daarom dat de provincie het overneemt van de gemeente, en optreedt tegen Tomassen Duck-To Farm”, zegt SP-Statenlid Carla Claassen.

Lees verder
26 februari 2024

Amper zicht op staalslakken in Gelderland, blijkt uit antwoord op vragen SP

Foto: Jot Powers / Wikimedia Commons

Gelderland heeft geen overzicht van het aantal locaties in de provincie waar zogenoemde staalslakken liggen, laat het college van Gedeputeerde Staten weten in antwoord op vragen van de Gelderse SP. Staalslakken zijn resten van de productie van staal, afkomstig van Tata Steel. Als deze resten in contact komen met water, komen schadelijke stoffen als arsenicumverbindingen vrij, bleek eerder uit RIVM-onderzoek.  

Lees verder
11 november 2023

SP wil aanpak bestrijdingsmiddelen na onthullingen over hoog aantal gevallen Parkinson in de Betuwe

Foto: emmapatsie / Creative Commons

Dagblad De Gelderlander onthulde vorige week dat in de Betuwe het aantal gevallen van Parkinson explosief is toegenomen. Deze toename wordt in verband gebracht met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het was voor de Gelderse SP reden om de provincie op te roepen om een bewustwordingscampagne te starten over de gevaren van bestrijdingsmiddelen en een verbod op gebruik van glyfosaat houdende bestrijdingsmiddelen op eigen gronden.

Lees verder
29 september 2023

SP stelt vragen over verbod op varend ontgassen

Foto: Peter de Vos

De SP-fractie in de Gelderse Staten stelt schriftelijke vragen over het varend ontgassen door binnenvaarttankers op de Gelderse rivieren. Op 1 juli 2024 gaat er een verbod in. In plaats van gasresten de lucht in te blazen moeten schippers dan gebruik gaan maken van gecertificeerde ontgassingsinstallaties. In Gelderland blijken die installaties er echter nog lang niet te zijn ondanks de belofe in 2018. “De provincie moet snel zorgen voor voldoende ontgassingsinstallaties en middelen om het verbod op ontgassen gaan handhaven, zodat alle omwonenden geen gezondheidsrisico's meer lopen. De volksgezondheid gaat voor bedrijfsbelangen", vindt de SP.

Lees verder
15 augustus 2023

Blog: De strijd tegen de klimaatcrisis is ook sociale strijd!

Foto: KoiQuestion / Creative Commons

Door: Eric van Kaathoven, fractievoorzitter SP Gelderland
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota (een soort algemene beschouwingen) hebben we als SP Gelderland tegen de aanstaande bezuinigingen op natuur, milieu en cultuur gepleit maar er was ook ruimte om even stil te staan bij de wat meer persoonlijke drijfveren. Voor mij is dat de totaal uit de hand lopende klimaatverandering en de gevolgen voor de armste mensen in ons land en de armste landen elders. Hieronder een bewerking van de tekst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier