h

SP presenteert noodfonds om Gelderse bibliobussen te redden

6 november 2011

SP presenteert noodfonds om Gelderse bibliobussen te redden

Op woensdag 9 november besluiten provinciale staten van Gelderland over het voorstel van de SP om met een noodfonds te voorkomen dat de bibliotheekbus uit tientallen Gelderse dorpen verdwijnt. Met een op de provinciale begroting gering bedrag van 1,2 miljoen per jaar kunnen alle haltes behouden blijven. Voor de verkiezingen van maart dit jaar gaf een meerderheid van de politieke partijen aan dat de bibliobus moet blijven rijden ook als dit de provincie extra geld kost.

Eerst verdwenen de vaste bibliotheekfilialen uit veel Gelderse dorpen en nu dreigt hetzelfde te gebeuren met de bibliotheekbussen. Deze worden nu nog betaald door de provincie en gemeenten samen. Maar talloze gemeenten zitten in financieel zwaar weer en bezuinigen halteplaatsen de komende tijd weg. De provincie bezit daarentegen miljarden aan aandelen en beleggingen en kan voor een relatief klein bedrag (minder dan 1 procent van de jaarlijkse opbrengsten uit rent en dividenden van het provinciekapitaal) de bibliobus redden. Als er niet wordt ingegrepen, hebben veel kinderen en ouderen in de dorpen straks nauwelijks toegang meer tot boeken. Hiermee komt de leefbaarheid op het platteland verder onder druk te staan en dreigt op termijn een toename van het aantal laaggeletterden.

Zondagochtend was Eric van Kaathoven te gast bij In Gelderland live om in debat te gaan over de bibliobus.

Nu rijden er zeven bibliobussen die 720.000 boeken per jaar uitlenen in 140 kleine kernen. Daarvan dreigt zeker de helft te verdwijnen. Tot einde 2013 dreigen volgens gegevens van Biblioservice Gelderland 65 tot 80 plaatsen geschrapt te worden. En elke week komen er nog afzeggingen bij. Van de zeven bussen blijven er dan maar 3 of 4 over. Bovendien schrappen veel gemeenten ook nog eens filialen van de bibliotheek. Zo wordt de afstand tot boeken voor veel mensen op het platteland erg groot.

Bibliobus/haltes Gelderland weergeven op een grotere kaart.
De blauwe haltes blijven bestaan, de rode zullen verdwijnen. Door op de halte te klikken kunt u zien per halte wanneer deze verdwijnt.

De Gelderse SP luidt de noodklok en komt nu met een voorstel om de provincie die al jarenlang een deel van de bibliobussen betaalt, ook het deel dat gemeenten nu betalen over te nemen voor de komende drie jaren. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro per jaar oftewel 3,6 miljoen voor drie jaren. De SP dient bij de behandeling van de begroting op 9 november een amendement in om een noodfonds te maken, alle haltes open te houden en de komende drie jaren te gebruiken om naar structurele oplossingen te kijken. De partij wil voorkomen dat de bibliobussen gemeente na gemeente verdwijnen en er uiteindelijk geen infrastructuur meer over blijft. Bovendien vindt de partij de toegang tot boeken een basisbehoefte waarin voorzien moet worden voor jong en oud.

Agnes LeweStatenlid Agnes Lewe licht toe: “We zijn enorm geschrokken toen we hoorden uit hoeveel dorpen de bibliobus dreigt te verdwijnen. Als provincie stoppen we al jaren geld in de bibliobussen om het platteland leefbaar te houden en om kinderen te laten lezen. Als je dan ziet dat als gevolg van een crisis gemeenten drastisch gaan bezuinigen, sta je voor de keuze. Of dat laten gebeuren of er extra provinciaal geld in stoppen en zo voorkomen dat de boel in elkaar dondert. De bibliobus is al het minimum. Daar moet je niet onder zakken. Dat vinden wij onacceptabel. Zeker als je weet dat de provincie wel heel veel geld heeft en dat ook met honderden miljoenen uitgeeft. In dit land redden we banken voor heel veel geld. De bibliobus is voor een schijntje te redden. Laten we dat dan ook doen!”

De SP staat bepaald niet alleen in haar zorgen over het verdwijnen van bibliobussen. Sinds het nieuws bekend werd spraken naast de biblioservice, al leraren, en schrijvers (waaronder de bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon) hun zorgen uit.

U bent hier