h

Provincie laat bibliobus vallen

11 november 2011

Provincie laat bibliobus vallen

Het SP voorstel voor een noodfonds om de Gelderse bibliobussen te redden, kreeg geen meerderheid in de vergadering van provinciale staten van 9 november. Wel komt er tijdelijk extra geld om naar alternatieven op zoek te gaan.

Bij de behandeling van de begroting van de provincie Gelderland op woensdag 9 november kwam ook het voorstel van de SP voor om voor drie jaren de bibliobus te financieren aan de orde. SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven besteedde de helft van alle spreektijd aan dit onderwerp, citeerde oproepen van leraren en kinderboekenschrijvers en hield een stevig betoog waarom de provincie in moest grijpen en niet 'haar handen in onschuld moest wassen'. Van Kaathoven 'Erbij staan en niets doen terwijl de bibliobussen omvallen, dat vind ik onbegrijpelijk. En dat terwijl de provincie al sinds de jaren zestig aan de bibliobussen meebetaalt en het bedrag dat nodig is, minder dan 1 procent van de jaarlijkse opbrengst uit rente en dividenden is. Gelderland is steenrijk en stopt honderden miljoenen in een Rijksweg, de A15, maar laat de bibliobussen vallen.'.

Het voorstel van de SP voor een noodfonds kreeg steun van GL, PVV, 50plus en PvdD maar niet van PvdA, SGP en D66 die voor de verkiezingen eerder dit jaar, wel beloofd hadden dat de bibliobus zou blijven 'ook als dat de provincie extra geld zou kosten'. Daarmee haalde het geen meerderheid en moet gevreesd worden dat minstens de helft van de halteplaatsen verdwijnen als gevolg van bezuinigingen van gemeenten.

Er komt dus geen provinciaal noodfonds voor de bibliobus. Nu lijkt te gaan gebeuren waar de SP voor heeft gewaarschuwd: halteplaatsen kunnen hooguit met veel kunst en vliegwerk worden opengehouden. Waarschijnlijk zullen heel veel haltes verdwijnen. Daarmee dreigen veel kinderen (scholen) en ouderen van boeken verstoken te blijven. Wel komt er op initiatief van PvdA en CDA tijdelijk extra geld (een half miljoen) voor onderzoek naar "innovatieve oplossingen" oftewel mogelijke opvolgers voor de bibliobus. Dat is in ieder geval nog iets. Binnen een half jaar moet het college alternatieven presenteren die zij samen met de gemeenten willen ontwikkelen, dat is afgesproken.

De SP zal en zich blijven inzetten voor de bibliobus en dankt allen die zich de afgelopen hebben ingezet voor behoud van de bibliobussen, kinderboekenschrijvers, leraren, biblioservice en Jip en Janneke .

Jip en Janneke in actie voor de bibliobus
Radio interview met Eric van Kaathoven over de uitkomst van het debat

U bent hier