h

SP wil bibliotheeknorm voor Gelderland

26 juni 2012

SP wil bibliotheeknorm voor Gelderland

De SP Statenfractie wil dat er in Gelderland normen komen voor een basisniveau aan bibliotheekvoorzieningen. Zo kan de provincie in samenwerking met gemeenten en Biblioservice Gelderland er voor zorgen dat kinderen, ouderen en anderen een bibliotheekvoorziening ‘dichtbij’ houden.

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de voorjaarsnota in provinciale staten op woensdag 27 juni een voorstel indienen om een minimumnorm in te stellen voor de aanwezigheid van bibliotheekvoorzieningen in de provincie Gelderland. Als gevolg van bezuinigingen verdwijnen steeds meer haltes van bibliobussen op het Gelderse plattelanden ook vaste filialen in dorpen en steden. De SP wil dat er minimumnormen komen waaronder deze belangrijke voorziening niet mag zakken.

De SP heeft afgelopen najaar gepoogd bij de begroting met een noodfonds de bibliobussen te redden. Daar kreeg de fractie geen meerderheid voor. Nu blijkt dat er heel wat haltes al zijn verdwenen of gaan verdwijnen. Per 1 januari 2013 minstens 93 van de 198 verspreid over 18 gemeenten. Waar ze al weg zijn, zijn vaak alternatieven gezocht maar niet van dezelfde kwaliteit. Dan is de bibliobus bijvoorbeeld vervangen door stapels afgeschreven boeken ergens in een basisschool of een dorpshuis.

Bovendien verdwijnen steeds meer vestigingen van bibliotheken op het platteland. Daarmee ontstaan witte gebieden waar de afstand tot boeken en alles eromheen waar de bibliotheek voor staat, wel op erg groot wordt. De SP vindt dat een slechte zaak en vraagt de provincie om hierin de regie te pakken.

Woordvoerder Peter Vos: “Het staat vast dat lezen goed is voor de ontwikkeling van jong en oud. Daarom is het belangrijk dat boeken bereikbaar blijven voor iedereen. Door de bezuinigingen en het verdwijnen van biebvoorzieningen wordt het juist moeilijker gemaakt voor kinderen en volwassenen om te lezen. Iedereen zou op boeken van dichtbij moeten kunnen lenen!”

In Overijssel is er recent een richtlijn voor een minimum voorziening opgesteld: dorpen met meer dan 5.000 inwoners zouden een vestiging moeten houden. Kleiner dan 5.000 betekent als binnen 7 kilometer geen vestiging is dat er dan een servicepunt of zoiets moet zijn. En kernen met relatief veel minder mobiele inwoners ook. De SP wil dat de provincie een eigen Gelderse norm ontwikkelt en in overleg met gemeenten en Biblioservice Gelderland.

U bent hier