h

Meerderheid staten voor drastische bezuinigingen op sociaal

19 december 2011

Meerderheid staten voor drastische bezuinigingen op sociaal

Tijdens de statenvergadering van 14 december stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met drastische bezuinigingen in de sociale sector. Een gloedvol betoog van kersvers SP-statenlid Peter de Vos voor behoud van in ieder geval de klachtenlijnen van Zorgbelang kon daar niets in veranderen. De SP is bijzonder teleurgesteld dat een steenrijke provincie taken over de schutting gooit zonder dat er andere financiering voor is.

De achterban van Zorgbelang, mensen die door deze organisatie geholpen zijn met klachten over de zorg, moest veel geduld hebben tijdens de Statenvergadering van 14 december. Ze waren er al in de ochtend maar pas halverwege de middag werd het oordeel over onder andere de klachtenlijn van Zorgbelang geveld. En dan was de uitkomst ook nog eens uiterst teleurstellend. De bezuinigingen op een aantal sociale instellingen gingen ongewijzigd door. Daar konden betogen, moties en amendementen van met name SP, GroenLinks en ChristenUnie niets in veranderen. Deze partijen stemden tegen maar een overgrote meerderheid ging zonder veel mokken akkoord. Sommigen, zoals PvdA fractievoorzitter Josan Meiers, probeerden de drastische bezuinigingen zelfs te verkopen als ‘een versterking van het sociale gezicht van Gelderland’. Dat kwam haar op een felle interruptie van SP-fractievoorzitter Van Kaathoven te staan: ‘u zou zich diep moeten schamen!’

De SP is van mening dat een steenrijke provincie alleen taken mag afstoten op sociaal gebied als daarvoor vervangende financiering is. Woordvoerder Peter de Vos: ‘Prima om nog eens te kijken hoe dingen beter en misschien wel goedkoper kunnen maar je moet het niet omdraaien. Niet eerst de geldkraan dichtdraaien en dan maar afwachten of de organisaties en de mensen hun hoofd boven water kunnen houden.’

Protest
Het was de ‘maiden-speech’ van Peter de Vos die de vorige Statenvergadering Cobi van Driel opvolgde. De Vos begon zijn speech met een terugblik. Want een anderhalf jaar geleden stonden er ook drastische bezuinigingen op stapel die leidden tot veel protesten. En hij zat erbij op de tribunes om als actief SP-lid solidariteit te tonen. Die dag werden veel bezuinigingen aanzienlijk verzacht omdat CDA, PvdA en CU hun eigen college stevig terugfloten.

Deze keer zat De Vos niet op de tribune maar in de zaal, als statenlid en voerde hij zelfs het woord. Maar zo gaf hij aan ‘helaas moet ik weer protesteren tegen drastische bezuinigingen op sociaal’. Hij gebruikte zijn spreektijd grotendeels voor een vurig pleidooi om in ieder geval niet de klachtenlijn van Zorgbelang Gelderland te schrappen. Deze onafhankelijke lijn voor iedereen die met zorg te maken heeft en waar dingen misgaan, heeft een belangrijke functie. Door de medewerkers van de klachtenlijn worden problemen gesignaleerd en aangepakt en worden mensen geholpen. Er zijn schrijnende voorbeelden waar van alles misging en na een klacht bij Zorgbelang de situatie aanzienlijk verbeterd is. De lijn heeft zo’n 1500 gebruikers per jaar.

Voorbeelden
Zorgbelang maakte een boek vol voorbeelden. Peter de Vos noemde er twee in zijn betoog.

1. Vanaf 22 Juli staat het Arnhemse verpleeghuis Altenova na klachten bij de klachtenlijn onder verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In Altenova verblijven ongeveer 100 mensen die moeten revalideren of die een ernstige lichamelijke beperking hebben. Volgens de inspectie leverde het verpleeghuis zorg “onder de maat”. Er werden klanten opgenomen met aandoeningen waar voor onvoldoende deskundigheid in huis was.
Op 22 november heeft de inspectie geconstateerd dat er op 3 van de 4 aandachtspunten voldoende vooruitgang is geboekt. Op het punt van de cultuurverandering stelt de inspectie vast, dat er belangrijke verbeteringen in gang zijn gezet. Het toezicht loop nog steeds. Het is 2 maanden verlengd.

2. Operatie met pijn: De geboorte van een kind is normaal gesproken een heugelijke dag. Voor mevrouw X werd het een pijnlijke dag. De geboorte van haar kind vond plaats met behulp van een keizersnede. Ze had een ruggenprik gehad. Toch voelde ze de operatie als zonder verdoving. Een mooi moment in haar leven werd een pijnlijk drama. Na een jaar belde ze Zorgbelang Gelderland om te bespreken wat haar was overkomen.
Na tussenkomst van Zorgbelang start een moeizaam traject. Ze komt na een gesprek in het Ziekenhuis terecht bij de klachtencommissie. Haar klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Ze heeft na de hoorzitting alsnog een goed gesprek met de arts. Het ziekenhuis neemt de aanbevelingen van de klachtencommissie over en past de informatiefolders over keizersneden aan. Ook zal het Ziekenhuis zorgvuldiger omgaan met het nazorgtraject voor patiënten.

Stemmingen
De SP diende een amendement in om de klachtenlijn niet weg te bezuinigen en stemde ook voor voorstellen van andere partijen (CU en GL) om de bezuinigingen op sociaal terrein aanzienlijk te verzachten. Meerderheden bleken er hiervoor tijdens de stemmingen niet te zijn. Daarom stemde de SP met GL, CU en PvdD tegen het hele bezuinigingsvoorstel.

U bent hier