h

Begroting: Gelderland blijft geld oppotten

16 november 2012

Begroting: Gelderland blijft geld oppotten

De Gelderse SP fractie heeft tegen de begroting van de provincie gestemd. In tegenstelling tot andere provincies blijft Gelderland de Nuon-miljarden oppotten terwijl investeringen juist nu hard nodig zijn.

Wat de Gelderse SP betreft voert de provincie Gelderland de verkeerde koers. Waar provincies als Noord-Brabant en Overijssel, het kapitaal verkregen uit de verkoop van nutsbedrijven investeren in de samenleving, kiest Gelderland voor beleggingen. Sterker nog, het college wil in het voorjaar met extra bezuinigingen komen. De SP vindt dat het niet de taak van de overheid is om gemeenschapsgeld ‘op te potten’ maar te investeren.

Fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “We hebben voor de verkiezingen al het voorstel gedaan om 1 miljard te investeren in het Gelderse Openbaar Vervoer voor een aantal structurele verbeteringen. We hebben vorige begroting voorgesteld om met een noodfonds van enkele miljoenen (1,2 miljoen per jaar) de bibliobussen te laten blijven rijden op het Gelderse platteland en we gaan nu voorstellen doen o.a. om extra geld uit te trekken voor de jeugdzorg om rijksbezuinigingen op te vangen en om de aanbevelingen van de Commissie Samson uit te kunnen voeren. Bovendien willen we extra geld voor cultuur en kulturhusen.”

Volgens Van Kaathoven is de situatie in Gelderland absurd: “Met een miljardenvermogen en genoeg wensen uit de samenleving voor zinvolle investeringen je geld niet uit mogen geven wegens regeltjes vanuit Den Haag en Brussel. Hoe absurd is dat? Wat de SP betreft doen we niet mee aan die onzin. Zolang de provincie steenrijk is, geen drastische bezuinigingen maar investeren in de Gelderse samenleving.”

U bent hier