h

Ook coalitie wil nu Nuon-gelden investeren

21 juni 2013

Ook coalitie wil nu Nuon-gelden investeren

De Gelderse coalitiepartijen willen 200 tot 400 miljoen van de Nuon-gelden investeren in de Gelderse economie, waaronder de bouw. Dat meldt De Gelderlander vandaag. De SP is blij met deze opening en ziet ruimte voor de uitvoering van haar plan 'Gelderland bouwt mee'.

De Gelderlander van 21 juni 2013 opent met de kop 'Mega-injectie voor Gelderse economie'. De krant meldt dat de Gelderse coalitie de komende twee jaren 200 tot 400 miljoen wil investeren van de Nuon-miljarden. Het gaat om investeringen in verschillende sectoren waaronder breedband, energiebesparing, infrastructuur (ook spoor), innovaties en de bouw. Aan welke projecten het geld wordt uitgegeven is nog open en de coalitie zegt ook open te staan voor ideeën vanuit de oppositie.

De Gelderse SP is bij monde van fractievoorzitter Eric van Kaathoven blij met het bericht. Van Kaathoven: 'Wij zeggen al langer dat een overheid geen gemeenschapsgeld moet oppotten maar moet investeren in de samenleving. Zeker nu we in een grote crisis zitten en het geld van de provincie hard nodig is.' Hij ziet de kansen stijgen voor realisatie van het plan van de Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw. Van Kaathoven: 'Het is goed te zien dat ook voor andere partijen investeren van Nuon-gelden nu bespreekbaar is geworden. Wij hebben ons plan daarvoor al gepresenteerd en dat is goed ontvangen. Het is ambitieus maar ook haalbaar. Het helpt 10.000 mensen aan een baan, jongeren aan werkervaring en gezinnen die op de wachtlijst staan aan een betaalbare huurwoning. Nu is er ook bij de coalitie ruimte om op zijn minst een groot deel van het plan, te realiseren. Dat is mooi!'

De SP-fractie had bij de commissievergaderingen al aangegeven dat ze graag samen met andere partijen deze zomer het plan 'Gelderland Bouwt Mee' uitwerkt tot een gezamenlijk initiatiefvoorstel. Naar aanleiding daarvan kreeg Van Kaathoven een uitnodiging om het plan bij de PvdA-fractie te komen bespreken. Op 26 juni wordt tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota besproken hoe de verschillende partijen denken over het investeren van een deel van de Nuon-miljarden in de Gelderse economie.

Plan Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw

U bent hier