h

SP organiseert Ronde Tafel over de bouw

12 augustus 2013

SP organiseert Ronde Tafel over de bouw

Op initiatief van de Gelderse SP wordt op 11 september een Ronde Tafel Gesprek gehouden met mensen uit de wereld van bouwen en wonen. Centrale vraag is hoe we (met een deel van de Nuon-miljoenen van de provincie Gelderland) de bouw zouden kunnen stimuleren. Aanleiding is het plan van de Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw.

De SP-fractie heeft het initiatief genomen (met ondersteuning van de griffie) om Statenleden van de verschillende fracties in contact te brengen met mensen uit de praktijk, in de vorm van een ronde tafel gesprek, waarbij vooral de laatste groep aan het woord komt. Deelnemers zijn o.a. een aantal directeuren van woningcorporaties, een wethouder Wonen, een vertegenwoordiger van Bouwend Nederland Oost, een directeur van een bouwbedrijf, een directeur van een opleidingscentrum. We hebben daarbij een select gezelschap uitgenodigd zodat alle deelnemers uit de praktijk ook de ruimte hebben om hun idee�n met elkaar en met de Statenleden te delen.

Na de lancering van het SP-plan kwamen ook de Gelderse coalitiepartijen met het voorstel om flink te investeren in de Gelderse economie. Daarbij werd de bouw nadrukkelijk genoemd. In het najaar worden concrete voorstellen gedaan, maar er zijn dus meerdere partijen die de bouw willen stimuleren. Het SP-plan is aanleiding maar het gesprek heeft een bredere insteek: wat kan de provincie doen om de bouw in Gelderland te stimuleren? Vrijwel alle fracties vertegenwoordigd in provinciale staten hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn.

SP-plan 'Gelderland bouwt mee' goed ontvangen
Ook coalitie wil nu Nuon-gelden investeren

U bent hier