h

Succesvolle ronde tafelbijeenkomst stimuleren Gelderse bouw

11 september 2013

Succesvolle ronde tafelbijeenkomst stimuleren Gelderse bouw

Op initiatief van de Gelderse SP hield de provincie vandaag een ronde tafelgesprek over hoe de provincie Gelderland (met een deel van de Nuon-miljoenen) de bouw zouden kunnen stimuleren. Bouwers, woningcorporaties en anderen uit de wereld van bouwen en wonen kregen de gelegenheid om hun visie te delen met de provinciale politici.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was het plan van de Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw. Inmiddels heeft ook het college van gedeputeerden aangegeven dat ze willen investeren in Gelderland en de bouw is daar een belangrijk onderdeel van. Vrijwel alle aanwezigen uit de bouwsector waren het er over eens dat de provincie een rol moet spelen in het stimuleren van de bouw in tijden van crisis. Naast nieuwbouw werd verduurzaming van bestaande bouw genoemd als goede mogelijkheid om te investeren. Over de manier waarop de provincie de bouw kan stimuleren leven verschillende ideeën.

SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven kijkt erg tevreden terug op de bijeenkomst: “We kunnen vanachter een bureau in het provinciehuis prima van alles bedenken maar het is belangrijk om te horen wat er nodig is volgens de mensen uit de praktijk. Daar is deze bijeenkomst heel goed voor geweest. Het gaat hier om veel gemeenschapsgeld en we willen dat daarmee de juiste keuzes worden gemaakt. Keuzes waar we over 20 jaar nog wat aan hebben.”

Provinciale Staten besluiten in het najaar bij het vaststellen van de begroting over de manier waarop en de omvang van de steun aan de bouw.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is op te vragen bij SP Gelderland

U bent hier