h

SP presenteert blunder top-10 van Provinciebestuur

2 februari 2011

SP presenteert blunder top-10 van Provinciebestuur

Tijdens het debat over de afgelopen bestuursperiode presenteert SP-lijsttrekker Eric van Kaathoven een blunder top-10 van het huidige provinciebestuur. Van Kaathoven: “Het college is zelf erg tevreden maar dat maakt op ons niet zoveel indruk. Het doet ons denken aan die reclame van vroeger van WC-eend ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend!’.”

We tellen af van 10 naar 1:

10. SP buiten spel gezet, een buitenbeentje maar de grote winnaar buiten spel zetten was natuurlijk de weeffout
Meteen al na de vorige Statenverkieizngen werd de eerste fout gemaakt door coalitiepartijen doordat ze de SP, de grote winnaar van die verkiezingen, buitenspel hebben gezet. De SP mocht alleen komen praten als ze accepteerden dat er 0,0 zou veranderen, uitvoeren van het bestaand beleid was de eis. Vanuit het perspectief van de SP is hiermee een cruciale weeffout gemaakt.

9. Bruil, 6,7 miljoen voor verplaatsing die niet doorging en bijna 9 ton erachteraan als bonus
De provincie Gelderland stak 6,7 miljoen in de verplaatsing van probleembedrijf Bruil te Wageningen, een verplaatsing die nooit is doorgegaan.
En dan komt als klap op de vuurpeil ook nog eens een extra uitgave van bijna negen ton waartoe de provincie helemaal geen verplichtingen had.

8. EHS uitgekleed, groen wordt steen
Op enkele tientallen plekken zijn bouwprojecten mogelijk gemaakt in wat groen en natuur is of was. Het toestaan daarvan had niets te maken met het ‘robuuster maken van de EHS’. Bakstenen en beton op plekken waar de natuur bloeit, leiden niet tot betere natuur. Een duidelijke misser!

7. Ellende in Gelders openbaar vervoer (slechte prijs, slechte kwaliteit)
Deze blunder is een verzameling van mislukkingen in het Gelderse openbaar vervoer. Veroorzaakt door een combinatie van de ‘zegeningen’ van de marktwerking en een Gelders provinciebestuur dat met een Zeeuwse inslag voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Dit alles ten koste van prijs en kwaliteit van het Gelderse openbaar vervoer. Zo verdween het betaalbare Eurokaartje in Apeldoorn en maakte het openbaar vervoer op de Veluwe een verschraling door met het verdwijnen van buslijnen als de die van Apeldoorn naar Harderwijk.

6. Jeugdzorg, nog steeds wachtlijsten
Aan de inzet zal het niet gelegen hebben, want alle partijen hebben zich hiervoor hard gemaakt en er is op punten best vooruitgang geboekt. Maar het is toch schokkend dat Gelderland er niet in is geslaagd om de wachtlijsten in de jeugdzorg op te heffen. In oktober stonden nog steeds meer dan 400 jongeren op een wachtlijst die dus meer dan negen weken moesten wachten op de zo noodzakelijke zorg. Je zal maar een van die jongeren zijn, of de ouders van zo’n kind wiens leven dreigt te ontsporen…

5. Megastallen geen strobreedte in de weg gelegd
Ondanks dat er zelfs een burgerinitiatief kwam om de komst van megastallen naar het Gelderse platteland tegen te houden, heeft het provinciebestuur deze veefabrieken geen strobreedte in de weg gelegd. Megastallen zijn slecht voor dier, mens en milieu.

4. Het OV-chipkaart fiasco
Het provinciebestuur weigerde een onderzoek in te stellen wat er allemaal mis ging bij de OV-chipkaart. Zelfs na een zwartboek van de SP met een paar honderd klachten, wilden ze gewoon doorgaan met de plannen om in Oost Nederland vervroegd de strippenkaart af te schaffen. Ze moesten vanuit Den Haag worden terug gefloten, anders was de puinzooi in de Gelderse bussen compleet geweest.

3. Te weinig geld voor ambulances
Terwijl er tientallen miljoenen zijn uitgegeven aan allerlei prestigeprojecten, kwam er jaar na jaar geen steun voor het SP voorstel om met extra geld ervoor te zorgen dat de ambulances voortaan overal in Gelderland op tijd rijden.

2. Asociale bezuinigsplannen van steenrijke provincie
De steenrijke provincie Gelderland (vermogen van 4,8 miljard!) kwam in 2010 met plannen om te bezuinigen op sociaal, groen en cultuur. Het bestuur van CDA, PvdA en Christen Unie wilde bezuinigen op ambulances, daklozen, ouderen, openbaar vervoer, milieu en natuur, patiëntenondersteuning, de noodhulplijn voor mensen in psychische nood, op musea, monumentenzorg en op de bibliotheekbus. Er kwam veel verzet tegen die plannen, natuurlijk ook van de SP, en ze gingen deels van tafel. Maar voor hoe lang?

1. Uitverkoop van Nuon
Energiebedrijf Nuon is verkocht aan een groot, vuil buitenlands bedrijf ondanks de belofte voor de verkiezingen dat niet te doen, ondanks dat uit alle peilingen bleek dat de mensen die verkoop niet wilden en ondanks de waarschuwingen van veel deskundigen. Die verkoop van ons eigen nutsbedrijf was dom en naief. Het nieuwe moederbedrijf Vattenfall laat nu haar ware gezicht zien. Banen staan op de tocht, de Arnhemse zonnecellenfabriek in de uitverkoop en mensen dreigen sneller afgesloten te worden.

Naast de tien blunders noemde van Kaathoven ook een aantal positieve punten van het college van Gedeputeerde Staten: “Een positief punt is de inspanningen die het provinciebestuur heeft gedaan voor betaalbaar wonen in Gelderland. Ook zijn we blij dat naar het idee van de SP de dure nieuwbouwplannen voor het provinciehuis niet doorgaan en er bezuinigd gaat worden voor op fractiebudgetten en glossy provinciepromotie.”

U bent hier