h

SP stelt vragen naar aanleiding noodkreet vakbond ambulancepersoneel

12 juni 2012

SP stelt vragen naar aanleiding noodkreet vakbond ambulancepersoneel

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerden over de kwaliteit van de ambulancezorg in Gelderland. Dit naar aanleiding van een noodkreet van vakbond AbvaKabo-FNV dat de Nederlandse ambulancezorg op een aantal punten tekortschiet. De SP-fractie heeft in het verleden meer malen aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de ambulancezorg in Gelderland en in het bijzonder de aanrijdtijden waaraan ambulances in verschillende delen van de provincie nog steeds niet voldoen.

In de Gelderlander van 12 juni is te lezen dat Abvakabo FNV signaleert dat ambulancebroeders vaak slecht opgeleid zijn, te weinig ervaring hebben en een te hoge werkdruk kennen. Oorzaak zou de invoer van de nieuwe ambulancewet zijn waarvoor een overgangsperiode geldt.

Ook zijn er zorgen geuit over de inzet van ambulancemotoren. Die verkleinen misschien de aanrijdtijd maar, deze kan in geval van spoed de pati├źnt niet meenemen. Daarnaast is volgens de vakbond sprake van onvoldoende opgeleid personeel verouderde ambulances niet voldoende ge├»nspecteerde apparatuur en een te hoge werkdruk voor de ambulancebroeders. Volgens onze informatie is er in Gelderland Zuid en Midden een gecombineerde aanbesteding van ambulances geweest. Alle voertuigen staan op de nominatie komend jaar te worden vervangen.

Vakbondswoordvoerder Fred Seifert geeft aan dat de invoering van de nieuwe ambulancewet voor werkgevers een soort fase van experimenteren mogelijk maakt. De SP neemt de waarnemingen van de vakbonden serieus en heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de kwaliteit van de ambulancevoorziening in Gelderland:

1. Hoe kijkt het college van GS aan tegen het door de AbvaKabo FNV afgegeven signaal dat de ambulancezorg te kort schiet.

2. Op welke wijze houdt het college van GS toezicht op de kwaliteit van de ambulanceorganisaties op het punt van voldoende opgeleid personeel, onderhoud materiaal, inzet motorambulances en werkdruk?

3. Wat gaat het college van GS - als (tot op heden) toezichthouder van de ambulancevoorziening - doen aan de gesignaleerde misstanden.

4. Is er een verband met de hieronder genoemde tekortkomingen en de door de AbvaKabo gesignaleerde tekortkomingen in de ambulancezorg?
- In de regio Gelderland Noord-Oost komen de ambulance in 10% van de gevallen te laat.
- In de gemeente Millingen aan de Rijn komt in meer dan 80% van de gevallen de ambulance te laat.
- Incidenten in verband met het niet kunnen vinden van adressen door mogelijk verouderd kaartmateriaal.

U bent hier