h

Symposium “Gelderland leest” een succes

2 april 2014

Symposium “Gelderland leest” een succes

Op 28 maart 2014 organiseerde de Gelderse SP-Statenfractie een symposium over de toekomst van de bibliotheken in Gelderland. Rond 50 bezoekers luisterden naar interessante sprekers en discussieerden samen met een deskundig panel over het rapport “Gelderland leest”. Gedeputeerde Traag beloofde dat ze het initiatief zou nemen om belanghebbenden bij elkaar te brengen om hier een vervolg aan te geven.

Het symposium vond plaats in het auditorium van de Rozet, het eind 2013 geopende gebouw in Arnhem waarin bibliotheek, erfgoedcentrum, volkshogeschool en andere culturele instellingen samen zijn ondergebracht. Voor de deur was speciaal voor deze gelegenheid de bibliobus opgesteld en kon bezichtigd worden.

In haar opening verwees SP-Statenlid Agnes Lewe naar de strijd voor de bibliobus die de SP-Statenfractie in 2011 had gevoerd. Vele steunbetuigingen van kinderen, leerkrachten en schrijvers werden destijds verzameld. De gewenste subsidie voor de bibliobussen kwam er echter niet, wel de toezegging dat GS in 2013 een visie presenteren voor het behoud van het netwerk en de kwaliteit van de Gelderse bibliotheken. Dat plan is er nooit gekomen. Daarom heeft de SP zelf een onderzoek ingesteld, onze visie op schrift gesteld en het veld uitgenodigd om erop te reageren.


De eerste spreker, hoogleraar bibliotheekwetenschappen Frank Huysmans, kreeg direct de aandacht van de zaal door zijn stelling: De taak van een bibliotheek is niet het uitlenen van boeken! - De taak van de bibliotheek is het mensen te ontwikkelen of te helpen zich te ontwikkelen. Hij wees erop dat in andere landen, bijvoorbeeld Scandinavië, de Balische staten maar ook Australië, bibliotheken niet – zoals in Nederland – onder “cultuur” worden geschaard waar je in moeilijke tijden op gaat bezuinigen. Zij worden daar gezien als noodzakelijk onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur, vergelijkbaar met onderwijs “en dat schaf je toch ook niet af.” Ook stelde Huysmans dat het met de digitale ontwikkelingen, die het fysieke boek zouden kunnen vervangen, niet zo’n vaart loopt als sommigen ons doen geloven.


Geny Nijboer van de Rijnbrinkgroep presenteerde drie voorbeelden van bibliotheken in Gelderland waar met bijzondere projecten de maatschappelijke functie wordt vorm gegeven: De studieplaats in de bibliotheek Rivierenland, CODA Junior en het project Bibliotheek op School. Daar nemen 462 Gelderse scholen aan deel, samen met 16 Gelderse bibliotheken.


Jos Niels, ambassadeur laaggeletterdheid, sprak over zijn ervaringen en de problemen die iemand tegenkomt die niet (goed) kan lezen. Informatiepanelen in het gemeentehuis – goed bedoeld maar niet te begrijpen. En het aantal mensen niet laaggeletterd zijn neemt toe, ook onder autochtonen.


In zijn presentatie vatte SP-statenlid Peter de Vos het onderzoek “Gelderland leest” kort samen: De bibliotheek is vaak de laatste gratis toegankelijke culturele instelling waar alle lagen van de bevolking samenkomen. Het biedt jong en oud toegang tot de grotere wereld van kennis en taalvaardigheid, literatuur, cultuur en wetenschap. Daarom wil de SP dat de bibliotheken open blijven. Ook in - financieel moeilijke tijden is het belangrijk te investeren in kennis, cultuur en onderwijs. De provincie kan in samenwerking met gemeenten, bibliotheken en de Rijnbrinkgroep ervoor zorgen dat iedereen van jong tot oud een bibliotheekvoorziening op redelijke afstand ter beschikking heeft.


De gedeputeerde nam een exemplaar van het onderzoek in ontvangst en zegde toe dat zij met de mensen uit de bibliotheekwereld en de gemeenten in gesprek zou gaan. De SP zal haar daar zeker aan houden.


In de aansluitende paneldiscussie kamen achtereenvolgens een bibliotheekdirecteur, een basisschooldirecteur, een schrijver en de directeur van een ondersteuningsinstelling aan het woord. Onder leiding van Eric van der Pol werd er doorgepraat over de vraag hoe de bibliotheek haar maatschappelijke positie het beste in kon vullen. De conclusie dat daarvoor zowel een goede infrastructuur en spreiding als een gevarieerd inhoudelijk aanbod nodig zijn werd breed onderschreven. Het symposium eindige met een korte lezing van Joep Scholte uit zijn bundel Herinneringen. Al met al een zeer geslaagde middag . Binnenkort kunt u op deze website nog een video-impressie verwachten.

Het volledige plan "Gelderland Leest" is hier te downloaden

U bent hier