h

Staten vragen extra aandacht voor bibliotheken

2 juli 2012

Staten vragen extra aandacht voor bibliotheken

Een meerderheid van de Provinciale Staten steunt het voorstel van SP en PvdA om samen met gemeenten te gaan kijken hoe een netwerk van bibliotheekvoorzieningen in stand kan blijven. Zo kan voorkomen worden dat door bezuinigingen witte gebieden ontstaan waar mensen nauwelijks nog in staat zijn boeken te lenen. Ook wordt er vijf ton extra uitgetrokken voor bibliotheekvernieuwing.

Als gevolg van bezuinigingen dreigt het netwerk van bibliotheekvoorzieningen te verdwijnen, vooral op het platteland. De SP verzet zich al tijden tegen het verdwijnen van bibliotheken en bibliobussen. Zo heeft de Gelderse SP Statenfractie in 2011 door middel van een noodfonds geprobeerd de bibliobussen te redden. Daar kreeg de SP geen meerderheid voor.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota probeerde de SP een meerderheid te krijgen achter een meer actieve rol van de provincie. Voorafgaand aan de vergadering werden de eigen motie
voor een minimumnorm
en een motie van de PvdA voor extra geld en vernieuwing in elkaar geschoven. Die gezamenlijke motie kreeg een ruime meerderheid en daar is de SP blij mee.

De motie van PvdA en SP roept de Provincie op te komen met een goed plan voor de goede spreiding van kwalitatief hoogwaardige bibliotheekvoorzieningen en voorziet in een eenmalige financiële injectie van € 500.000,-. De provincie kan daarbij kijken naar de buren in Overijssel. In Overijssel hebben alle belanghebbenden inclusief de provincie samengewerkt aan het “spreidingsbeleid Overijsselse bibliotheken” om zo te voorkomen dat er “witte vlekken zonder bibliotheekvoorzieningen” ontstaan.

SP wil bibliotheeknorm voor Gelderland

U bent hier